nieuws

Britse betonindustrie wil verloren terrein terugwinnen

bouwbreed

“We hebben als betonsector de laatste jaren nogal wat terrein verloren aan andere materialen, met name staal. Dat is een tendens die je nu ook in Frankrijk en de Benelux-landen ziet optreden. In Groot-Brittannië heeft zich dat al een aantal jaren geleden afgespeeld. We willen nu terrein terugwinnen met een gerichte campagne. Ons eerste doel is de vele spelers in de betonindustrie bij elkaar te krijgen, zodat we een flink bedrag bij elkaar kunnen brengen.”

Dat zegt Martin Clarke, marketingdirecteur van de British Cement Association in Crowthorne (Berkshire). De BCA heeft het initiatief genomen voor ‘Concrete Thinking’, een gezamenlijke actie van alle betrokkenen om het gebruik van beton omhoog te stuwen.

“Wij denken zeker een miljoen ton per jaar meer te kunnen afzetten, vergeleken bij een huidige productie van zo’n 15 miljoen ton per jaar. Het betonverbruik op de Britse markt ligt een stuk lager dan in andere Europese landen. Dat komt ten eerste doordat hier veel minder gebouwd wordt. Je zou het niet zeggen als je in Londen of de Theems-vallei rondrijdt, maar over het gehele land genomen ligt de bouw in percentage van de totale economie lager dan landen als Duitsland of Nederland. Daarbij komt dat er relatief ook nog eens minder beton wordt gebruikt. We hebben ons echt van de markt laten dringen door het staal. Wij denken echter dat beton een flink stuk terrein kan terugwinnen, vooral bij de wat lagere gebouwen en in de infrastructuur. Er zijn diverse innovatieve ontwikkelingen, kijk maar eens langs de snelweg van Londen naar het oosten, de M4, daar worden momenteel enkele spectaculaire kunstwerken in beton gebouwd.”

Het probleem zit ‘m volgens Clarke vooral in het gebrek aan kennis bij ontwerpers en de verdere besluitvorming in de bouw. “Men kent gewoon de mogelijkheden niet. Wij hebben onze trainingsactiviteiten een tijd geleden uitbesteed omdat het ons toen al veel te veel tijd en geld kostte. Je ziet overal dat aannemers hun mensen gewoon niet de tijd gunnen om goede trainingen en opleidingen te volgen. Als er een bepaald project opdoemt, wordt een projectgroep samengesteld. Daarna gaan ze pas kijken welke kennis er eventueel ontbreekt. Dan ben je dus te laat, dan komt beton als mogelijke oplossing niet meer op tafel.”

De betonsector is echter, meer nog dan andere onderdelen van de Britse bouw, sterk versnipperd. “Er is sprake van tientallen aparte groeperingen. Er zijn clubjes per toepassing, dus voor woningen, bruggen, industriële bouw en dergelijke. Dan zijn de verschillende gebruikers apart georganiseerd en er zijn aparte technische groepen. De marketingkant kent ook weer een variatie aan clubs. We willen nu proberen die allemaal op één lijn te krijgen en zo voldoende werkkapitaal bij elkaar halen in ‘Concrete Thinking’ om zo een doeltreffende actie te kunnen voeren.”

Er zijn mogelijkheden genoeg, het is alleen niet voldoende bekend in de bouwwereld,” aldus Clarke.

‘Een miljoen ton meer moet erin zitten’

Reageer op dit artikel