nieuws

Administratieve lasten voor multinationals omhoog

bouwbreed

De zegeningen van één Europese markt kunnen toch leiden tot een forse toename van de administratieve lasten van multinationals. Dit blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg.

Het Hof heeft een einde gemaakt aan de mogelijkheid voor dergelijke ondernemingen om een verzekeringspolis af te sluiten voor alle concernonderdelen. De multinationals moeten voortaan voor elke vestiging opgeven hoeveel de polis bedraagt, zodat het land waarin de vestiging zich bevindt er assurantiebelasting over kan heffen.

Tot die conclusie komen A. Louwinger en H. van den Hurk van adviesbureau Andersen Rotterdam in een artikel in het Financieele Dagblad, na bestudering van een uitspraak van het Hof van 14 juni. Die uitspraak betrof een Brits bedrijf dat voor zijn Nederlandse vestiging een naheffing van de Nederlandse fiscus had gekregen. Het bedrijf spande een rechtszaak aan en procedeerde door tot aan de Hoge Raad.

Die vroeg het oordeel van de Europese rechter. Volgens het Hof in Luxemburg mag binnen de EU assurantiebelasting geheven worden door de lidstaat waarin het verzekerde risico gelegen is. Dat betekent dat multinationals dat risico voor elke lidstaat in beeld moeten brengen.

De situatie is extra gecompliceerd voor concerns, omdat de tarieven en systemen voor assurantiebelasting in de EU-lidstaten sterk uiteen lopen. Nederland hanteert een tarief van 7 procent over schadeverzekeringen. In België variëren de tarieven van 1,4 tot 9,25 procent. In Frankrijk is de belasting voor een brandpolis 30 procent. In Nederland krijgen HBG, Ballast Nedam, Heijmans, Boskalis en Internatio Müller hiermee te maken.

Reageer op dit artikel