nieuws

Zoetermeer loopt geen risico met extra duurzame buurt

bouwbreed Premium

De extra duurzaam te bouwen woningen in Zoetermeer worden in een driehoek gebouwd, vlak tegen het centrum van Vinex-locatie Oosterheem, waarvan het is gescheiden door een toekomstige sneltrambaan. Op de tekening staat een afvalwaterzuivering voor de hele buurt, een gebogen pad met duurdere woningen aan een ‘watertuin’ met speelgelegenheid en twee hoven met wat minder dure woningen.

Langs de lange zijde van de driehoek liggen vijftien woningen van bijna een miljoen gulden, langs de korte zijde tweemaal elf woningen onder één kap. Alle huizen worden door Bear Architecten ontworpen en tot op zekere hoogte duurzaam uitgevoerd, evenals de openbare ruimte. De extra dubo-maatregelen gelden alleen voor de veertig woningen aan de hoven en het water. Volgens gemeentelijk medewerker milieubeleid Van Es gaat het niet om een experiment. “Er is geen risico. Alle dubo-maatregelen die worden toegepast zijn bekend, het is de stand der techniek.”

Wethouder Heidema hoopt dat ‘De Groene Kreek’ een voorbeeldwerking zal hebben. “Dan kunnen we het project opschalen en de gezamenlijke ambitie wat hoger leggen.”

Volgend jaar stapt de gemeente Zoetermeer over van de huidige lijst met dubo-maatregelen op het EcoQuantum rekenprogramma. “We zijn aan het schaduwdraaien om te kijken welk puntental ongeveer vergelijkbaar is met de dubo-lijst. Hoe minder punten, des te beter is de score”, onthult Van Es. Daarbij stuit hij op het feit, dat een EcoQuantum berekening alleen iets zegt over het verbruik van grondstoffen en energie. Daar moet nog een korte aanvullende lijst bij, met het oog op het binnenmilieu en de gezondheidsaspecten.

Stadsvernieuwing

Als het aan Heidema ligt, blijft het niet bij ‘De Groene Kreek’. De werkgroep voor de ‘lokale agenda voor de 21e eeuw’ moet ook meedenken over de stadsvernieuwing van Palenstein. Het wordt de eerste grootschalige renovatie in Zoetermeer van een wijk met overwegend flatwoningen uit de jaren zestig.

Andere duurzame initiatieven in de gemeente zijn het kringloopbedrijf, het energie-agentschap en de voorbeeldwoning van Vidomes, een corporatie met huurwoningen in Oosterheem. “Daar kunnen de nieuwe bewoners gaan kijken hoe ze hun woning duurzaam kunnen inrichten”, aldus Heidema. Onder ‘duurzaam’ verstaat hij “leefkwaliteit, nu en in de toekomst, zorgvuldig omgaan met grondstoffen, maar ook verkeersveilig, toegankelijk, sociaal veilig en met een sociale structuur. Natuurlijk zijn het grijze milieu (de ecologie en het klimaat) en het groene milieu wel dominant.”

“Duurzaam is: voor jezelf plezierig gebruik maken van je omgeving zonder problemen te maken voor de toekomst”, nuanceert Van Es. De komende jaren zal blijken wat duurzaamheid betekent voor de kopers van ‘De Groene Kreek’. Ook hun motivatie moet sterk zijn, want uiteindelijk moeten zij het forse bedrag voor de extra dubo-maatregelen betalen.

‘Hoe minder punten, des te beter de score’

Reageer op dit artikel