nieuws

Woningnood dreigt in Groningen door stagnerende nieuwbouw

bouwbreed Premium

Groningen wil de nieuwbouwwijk Ter Borch versneld in productie nemen. Die suggestie nam wethouder W. Smink van ruimtelijke ordening afgelopen week over van VVD-raadslid J. Hekman.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat in Groningen woningnood dreigt doordat er veel minder huizen worden gebouwd dan gepland. Zo werden vorig jaar slechts vijfhonderd woningen opgeleverd, terwijl er 820 gepland waren. Ook dit jaar wordt het beoogde aantal van 1300 nieuwe huizen vrijwel zeker niet gehaald.

Capaciteitsproblemen en personeelsgebrek zijn de voornaamste oorzaken van de stagnatie. Ook zijn nogal wat bouwbedrijven actief in de veel lucratievere utiliteitsbouw. De bouwvertragingen hebben ook negatieve gevolgen voor de doorstroming van sociale huurwoningen naar relatief schaarse nieuwe koopwoningen. Hierdoor ontstaat woningnood. Bij gebrek aan huurwoningen blijven veel afgestudeerden langer studentenkamers bezet houden.

Ter Borch

SP-raadslid P. Verschuren opperde afgelopen week de suggestie dat sloop en herstructurering van huurwoningen in de vroeg naoorlogse wijken op een laag pitje moet worden gezet. Smink, die pas onlangs op de hoogte werd gebracht van de bouwstagnatie, wil eerst nadere gegevens hebben over de woningbouw. Overigens is het, gezien het schreeuwende tekort aan personeel bij bouwbedrijven, nog maar de vraag of de wijk Ter Borch in de praktijk versneld kan worden gerealiseerd. Hoewel Ter Borch formeel op het grondgebied van de Drentse gemeente Tynaarlo ligt, worden de huizen bij de productie van de stad Groningen opgeteld.

Eerder werd besloten ook te proberen de realisatie van de nieuwbouwwijken CiBoGa, Reitdiep en Meerstad te versnellen. Hoewel wethouder Smink en de betrokken aannemers van mening zijn dat zo’n tempoversnelling mogelijk is, gaat het in de praktijk veelal ten koste van het tempo van andere nieuwbouwprojecten in en om de stad Groningen.

Reageer op dit artikel