nieuws

Werknemers krijgen meer invloed

bouwbreed Premium

Aandeelhouders en werknemers krijgen meer invloed op de gang van zaken in grote ondernemingen, onder meer over de beloningen van de bestuurders.

Het kabinet heeft besluiten genomen over het zogenoemde structuurregime van grote ondernemingen. Zo komt er een wetsvoorstel dat bepaalt dat het niet langer aan de commissarissen is om te bepalen wie er in de raad van commissarissen komt. Aandeelhouders en werknemers gaan dat doen.

Ook worden de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders zo uitgebreid, dat aandeelhouders de commissarissen kunnen ontslaan.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het standpunt van het kabinet over een advies van de Sociaal-Economische Raad. Ook vindt het kabinet dat bedrijven duidelijker moeten gaan aangeven hoeveel de bestuurders verdienen en waarom de topsalarissen zo hoog zijn als ze zijn. Voorstellen hierover worden uitgewerkt en na de zomervakantie volgt er een besluit.

Reageer op dit artikel