nieuws

‘Werkkamer’ schept duidelijkheid in keuring hoogwerkers

bouwbreed Premium

De stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT)heeft een ‘werkkamer hoogwerkers’ opgericht. De werkkamer gaat uniforme inspectielijsten voor de keuring voor eerste ingebruikname en voor de jaarlijkse periodieke keuring van hoogwerkers opstellen.

De werkkamer heeft vorige week voor het eerst vergaderd onder leiding van L. Trouwborst, handelaar in gebruikte hoogwerkers en voormalig technisch directeur van een grote hoogwerkerverhuurder. De leden zijn afkomstig uit de kringen van fabrikanten, importeurs, leveranciers, verhuurders, gebruikers en werknemersorganisaties. Als adviseurs treden op vertegenwoordigers van de certificerende instellingen en de overheid.

Voorafgaande aan de TCVT-werkkamer hoogwerkers hebben bedrijven als Aboma+Keboma en SGSmet colleges van deskundigen gewerkt. Beide colleges zijn opgegaan in de werkkamer. Branchevereniging BMWT, die een eigen keurmerk hanteert, heeft de samenwerking met de TCVTopgeschort, maar secretaris W. den Brabander houdt de BMWTdoor middel van notulen op de hoogte van het werk van de werkkamer hoogwerkers.

Als de partijen in de werkkamer het eens worden, zullen de keurings- en inspectiecriteria worden vastgelegd in certificatieschema’s. Wanneer de markt deze schema’s draagt, kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de invoering van de schema’s en de bijbehorende keurmerken wettelijk verplicht stellen.

Beroering

Onlangs nog ontstond beroering in de wereld van de hoogwerkers, toen diverse verhuurders en keurende instellingen de nadruk legden op de verschillen in benadering van keuringen en inspecties. Over en weer verweet men niet streng genoeg of juist te streng te zijn.

De verschillen werden vooral veroorzaakt door het ontbreken van gelijkvormige regels. De algemene mening was toen dat een TCVT-werkkamer hoogwerkers op termijn duidelijkheid zou kunnen brengen.

Binnen de TCVTfunctioneren naast die voor hoogwerkers momenteel diverse afzonderlijke werkkamers: voor offshorekranen, mobiele kranen, torenkranen en mobiele torenkranen. Een werkkamer voor railinframachines is in voorbereiding. De TCVTcertificeert ook vakbekwaamheid voor machinisten van diverse machines. Omdat de werkkamer hoogwerkers heeft uitgesproken dat de gebruiker een belangrijk aandachtspunt is, zou dat kunnen betekenen dat er naast het certificatieschema voor hoogwerkers ook dergelijke schema’s voor de vereiste vakbekwaamheid van de gebruikers komen.

Reageer op dit artikel