nieuws

Vos loert vanaf randje Oldenzaal op groeikansen

bouwbreed

De Twentse bouwgroep Vos kiest opnieuw randje Oldenzaal als springplank. Even was de elf kilometer verderop gelegen metaalstad Hengelo in gesprek als de nieuwe vestigingsplaats van het concern waar 950 medewerkers een slordige 175 miljoen euro omzet in het laatje brengen. Directeur P. Vos echter is verklonken met de stad van Plechelmus. “Bij verhuizing had ik nooit meer in mijn geboortestad hoeven terug te komen”.

Weg van de sinds 1903 vertrouwde locatie aan de Scholtendijk, steeds verder in het gedrang gekomen door stedelijke bebouwing, viert de Vos Groep zaterdag uitbundig feest. Alle notabelen moeten maar even wachten. Eerst zijn de honderden bouwers aan de beurt. Zij immers hebben aan de uitvalsweg naar Enschede het nieuwe hoofdkantoor met zijn 5100 meter vloeroppervlakte en 251 deuren uit de grond gestampt. Met enkele korte redevoeringen en veel bruisend bier, wordt feestvierend vanuit de parkeerkelder het Vos House ingewijd.

“Op recepties zie je altijd dezelfde mensen. Uitnodigingen krijgen we genoeg”, schetst directeur Vos. “De relaties nodigen we in een later stadium uit voor een persoonlijke rondleiding”, vult de financiële topman J. Snijders aan. Waarop Vos zegt: “We hebben de mensen zien ploeteren in de kleiput. Dat zijn degenen die we erbij willen hebben. Feestvieren in country- and westernstijl. Trek een spijkerbroek aan en doe maar gewoon”.

Groen

Vanuit de panoramazaal op de bovenste etage van het het pand ontvouwt zich in weldadig groen het Twentse landschap. In de verte ontrolt zich de 2,5 kilometer lange en 45 meter brede start- en landingsbaan die door Koop Tjuchem voor 18,3 miljoen wordt opgeknapt. Vos becommentarieert: “De kansen van luchthaven Twenthe zijn verkeken. Andere vliegvelden zoals Osnabrück en Düsseldorf hebben de slag gewonnen. Misschien komt het luchthaventerrein over enkele jaren vrij voor bebouwing. Het aantal militaire vliegtuigen van de Nederlandse luchtmacht neemt voortdurend af. Welke interesse heeft het ministerie van defensie nog voor een vliegveld in Twente? Voor Enschede zou het vertrek van de militairen een prachtige kans bieden de stad in noordelijke richting te ontwikkelen”.

Bij de bouw van het Vos House kon het personeel op verkeerstoren van de luchthaven de werkzaamheden goed volgen. “De verkeersleiders zagen op hun radar onze bouwkranen. Omgekeerd keek je hier vanuit de bouwput rechtstreeks onder bulderend lawaai in de uitlaten van de straaljagers”.

Ondanks zijn Oldenzaalse inborst roept directeur Vos alle Tukkers op eindelijk hun krachten te bundelen. Stop met het gekissebis tussen de grote en kleinere steden. “Twente moet oppassen de boot niet te missen, precies zoals met de luchthaven. De streek dient zichzelf opnieuw op de kaart zetten als een mooi gebied met veel groen. In welk ander land, in welke regio, zie je zo veel groen? Aan ons om de bebouwing goed in het landschap in te passen.”

Vanaf de oude stadsrand haakte aannemerij Vos in de eerste helft van de vorige eeuw vlot aan bij het zoeken naar olie in de bodem van Twente. In 1942 werd de eerste boring verricht voor de Bataafse Petroleum Maatschappij in De Lutte. Dat gebeurde, volgens de legende, met boomstammen die per trein uit Polen werden aangevoerd. Veel zwart goud bleek onder het Twents aardoppervlak niet verborgen te zitten, maar de olie zou Vos voorlopig niet meer loslaten. Ook al omdat even verderop in hetzelfde Oldenzaal de Nederlandse Aardolie Maatschappij van de grond kwam.

“Twee keer in de historie heeft het bedrijf behoorlijke risico’s genomen”, blikt directeur Vos terug. “In 1968 kreeg mijn ondernemende broer Henny het idee zelf naar olie en gas te gaan boren. Van mijn vader mocht hij voor zijn plannen een miljoen uitgeven. Achteraf bleek mijn broer in dollars te hebben gerekend. Vader was uitgegaan van guldens”.

Op papier leken alle plannen te kloppen. Alleen was bij de uitvoering buiten de komst van de Libische generaal Kadaffi gerekend. Daardoor sneuvelde het ambitieuze initiatief droog en wel in het zand van de Sahara. Kosten: circa tien miljoen gulden.

Via de bouwpoot krabbelde Vos weer op om zich vervolgens in het avontuur van de accommodatieplatforms voor boorlieden op zee te storten. Met het geld uit de eilanden kon in 1991 de fusie met de Plegtgroep uit Langeveen bekostigd worden.

Gemengd

De groep Vos van nu is een gemengd bedrijf dat zich richt op zowel de bouw (utiliteit en woningen) als de mechanical contracting. Die laatste activiteit heeft vooral de petrochemische industrie tot klant en bewerkt markten als offshore, waterbouw (bruggen en sluizen) en raffinaderijen. Het arbeidsintensieve werk geeft 350 personeelsleden brood op de plank en genereert een omzet van 44 miljoen euro.

“De komende jaren willen we ons bedrijf gestaag verder uitbreiden”, aldus financieel-directeur Snijders. “De keuze is met verstand groeien en zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Uitbreiding door aankopen behoort tot de mogelijkheden. Maar we zijn voorzichtig. Er is wel eens wat gekocht dat beter niet had kunnen gebeuren. Het gaat daarbij ook om verschillen in bedrijfsculturen. Gemiddeld een keer per week bekijken we serieus de bedrijven die zich aanbieden”.

Reageer op dit artikel