nieuws

Te hoge aanneemsommen nekken de bouw van zorginstellingen

bouwbreed Premium

De bouwkosten voor zorginstellingen zijn zo hoog opgelopen dat er extra geld moet komen. Vooral ziekenhuizen zouden meer bij middelgrote aannemers moeten shoppen om lagere prijzen te krijgen. Dit schrijft het College bouw ziekenhuisvoorzieningen in de bouwkostennota.

Het college vindt dat zorginstellingen gemiddeld 6,6 procent meer budget moeten krijgen. Dat is zo’n 100 miljoen gulden. Het percentage is opgebouwd uit 4,1 procent inflatie en 2,5 procent tegenvallende aanbestedingsresultaten. Volgend jaar moet dan worden bekeken of de verhoging structureel moet zijn.

Het college heeft wel een verklaring voor de hogere prijzen van aannemers. Bij ziekenhuizen wordt de markt beheerst door enkele grote partijen. Daardoor is de marktwerking daar minder groot. Het bouwcollege adviseert de zorginstellingen dan ook om zoveel mogelijk openbaar aan te besteden en niet telkens met dezelfde grote bouwers om de tafel te gaan zitten. Juist op dit moment hebben die bedrijven een goed gevulde orderportefeuille, zo meent het college. Als zij opnieuw worden uitgenodigd in te schrijven op projecten leidt dat automatisch tot hogere opslagpercentages en daardoor hogere prijzen.

Het college vindt het daarom verstandiger als zorginstellingen proberen middelgrote en regionale aannemers te interesseren voor nieuwbouwprojecten. Die kunnen de benodigde schaalgrootte krijgen door in een consortium samen te werken.

Een bijkans groter probleem dan de stijgende aanneemsommen is de prijs van de grond. Die stijgen nog veel harder dan de bouwprijzen. Niet voor niets zijn vorig jaar al de normen voor toegestane grondkosten met zo’n 20 procent opgetrokken. En ook dit jaar mag de grond onder zorginstellingen meer kosten. Zo mag in een verpleeghuis per bed 28.650 gulden aan grond worden uitgegeven, terwijl de totale bouwkosten per verpleegunit 142.000 gulden mogen bedragen. Het college stelde ook al vast dat het hoe langer hoe moeilijker wordt om geschikte locaties voor nieuwbouw te vinden. Tenminste 30 procent van de projecten kampt met ernstige problemen bij de verwerving van gronden. In de grote steden zijn nauwelijks locaties te vinden voor nieuwe verpleeghuizen. Dat betekent dat slechte verouderde gebouwen langer gebruikt moeten worden.

Vooral instellingen in de geestelijke gezondheidszorg hebben moeite nieuwe vestigingsplaatsen te vinden. Gemeenten lijken al bij voorbaat bang te zijn voor bezwaren vanuit de bevolking tegen vestiging van dergelijke instellingen.

Daarom vindt het college dat gemeenten meer moeten doen. Ook moeten instellingen zelf eerder om de tafel gaan zitten met gemeenten als zij nieuwbouwplannen hebben.

Grondkosten en vinden van locaties toenemend probleem

Reageer op dit artikel