nieuws

Shanghai krijgt ‘Dutch town with a Chinese heart’

bouwbreed Premium

Shanghai treft maatregelen om de verwachte bevolkingsgroei op te vangen. In de komende jaren zullen rond de ‘booming’ havenstad maar liefst negen satellietsteden verrijzen.

Het aan de oever van de Yangtzi gelegen stadsdeel Gaoqiao moet zich ontwikkelen tot ‘een moderne stad met een Hollands karakter’. Een bekroond plan van het Rotterdamse bureau Kuiper Compagnons kenmerkt zich door een mix van beide bouwculturen, waarbij de Chinese identiteit behouden blijft.

Het Nederlandse bureau voor stedenbouw, architectuur en landschap kwam, samen met een Chinese en een Australische mededinger, als eerste uit de bus bij de door het gemeentebestuur uitgeschreven prijsvraag. Voor Gaoqiao, een van de geplande negen satellietsteden van Shanghai, wilden de Chinezen, na in Nederland te hebben rondgekeken, een stad met ‘een Hollands karakter’.

One City & Nine Towns luidt de ontwikkelingsstrategie van Shanghai. “Deze stad is booming”, vat André van der Eijk, stedenbouwkundige bij Kuiper Compagnons, de ophanden zijnde explosieve groei van de havenstad samen. Gevraagd werd dan ook om een conceptueel plan voor de hele regio Gaoqiao, want de verwachting is dat het inwonertal zich hier over vijf jaar zal hebben verdubbeld tot 1,2 miljoen. De stad Shanghai telt momenteel zo’n zestien miljoen inwoners.

In de periode tot 2005 wil de havenstad vijf satellietsteden ontwikkelen, waarvan de planvorming al in gang is gezet. “Het gaat hier allemaal in rap tempo. Alles is van de staat, de gemeente doet zelf zaken als de grondpolitiek of het bouwrijp maken.”

Vinex-opgave

Een van de opgaven was het ontwerpen van een nieuw recreatiegebied ter grootte van 3,6 vierkante kilometer op de kop van het schiereiland aan de monding van de Yangtzi. In het plan van Kuiper Compagnons komt ten noorden van een bestaande dijk woningbouw in combinatie met recreatieve voorzieningen. Ten zuiden ervan kunnen eilanden opgeworpen worden, waarop het merendeel van de circa vijfduizend te bouwen woningen kan verrijzen.

Daarnaast is er de herstructurering en uitbreiding van het door opslag- en industriegebieden omsloten stedelijk deel Gaoqiao Town (5,6 vierkante kilometer). “Ons plan behelst een Dutch town with a Chinese heart. De traditionele Chinese bebouwing in het centrum met winkeltjes en restaurants moet in onze visie – indien mogelijk – behouden blijven, met daaromheen grachtenpanden. We denken aan een mix van Chinese en Nederlands woningtypologieën met souterrains voor wisselende, bedrijvige functies, wat voor China zo karakteristiek is.” Van der Eijk trekt een vergelijking met een Vinex-opgave, “maar dan met een hogere woningdichtheid van 55 woningen per hectare.”

Identiteit

De historie en de cultuur van China blijven in de plannen van Kuiper Compagnons sterk aanwezig. Daarnaast is het bureau in zijn plannen uitgegaan van de bestaande (ecologische) structuren. Van der Eijk: “Ons plan heeft samen met de twee andere bekroonde plannen bepaalde kwaliteiten die de Chinezen aanspreken. Wij onderscheiden ons qua conceptueel ontwerp”, meent stedenbouwkundige Van der Eijk.

“Ons sterke punt is een ontmoeting van culturen, maar met de nadruk op het behoud van de eigen Chinese identiteit.”

Hoe de uiteindelijke invulling van beide gebieden zal zijn, blijft vooralsnog een vraag, “maar bepaalde delen van ons plan zullen zeker worden gebruikt”, is de overtuiging van Van der Eijk.

Reageer op dit artikel