nieuws

Schot in aanleg Friese aquaducten

bouwbreed

De plannen voor de aanleg van drie aquaducten in het zuidwesten van de provincie Friesland vorderen gestaag. Gedeputeerde Staten heeft een plan van aanpak goedgekeurd, waarin de locaties voor de tunnels zijn onderzocht.

Het onderzoek vond plaats in het kader van het Friese Merenproject. Het vervolgtraject bevat het aanvragen van offertes, terwijl de bestekken in 2002 volgen. Volgens een woordvoerder van de provincie vindt de aanbesteding plaats in het voorjaar van 2003.

Twee van de drie aquaducten komen in de gemeente Wymbritseradiel, die 25 procent van het 400.000 gulden kostende onderzoek financierde.

Het knelpunt tussen weg en waterverkeer bij de Jelteslootbrug wordt opgelost met een aquaduct. Vooral zomers ondervindt het autoverkeer veel oponthoud. In de nieuwe rondweg rond watersportcentrum Woudsend komt ook een tunnel. De tracés voor deze twee tunnels staan min of meer vast.

Bij Galamadammen, vlakbij Koudum, is de locatie beperkt tot de bestaande brug, of een gebied ten noordoosten daarvan.

Reageer op dit artikel