nieuws

Rapport Alders met ‘onthutsend beeld’

bouwbreed Premium

Gemeenten krijgen een scherper toezicht door Rijk en provincies op het naleven van regels voor brandveiligheid. Dat zei staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken gisteren in een toelichting op het standpunt van het kabinet over het rapport van de commissie Alders.

De commissie Alders onderzocht de cafébrand in Volendam, waarbij dertien doden en tientallen gewonden vielen. Volgens het kabinet rijst uit het rapport van Alders ‘een onthutsend beeld’ op over de wijze waarop in Edam-Volendam is omgegaan met bouw- en brandveiligheidsregels.

Actualiseren

De regering heeft evenwel de indruk dat het in veel andere gemeenten niet beter is. Daarom vraagt ze alle gemeenten om nog dit jaar hun rampenplan te actualiseren.

Ook zullen de gemeenten verplicht worden een plan te maken over de uitvoering van hun preventieve en repressieve toezichthoudende taken bij bouwregelgeving. Verder onderzoekt het kabinet of overtreding van brandveiligheidsvoorschriften strafbaar gesteld kan worden als economisch delict. Ondernemers die bouwregels overtreden zouden bovendien een bestuurlijke boete moeten kunnen krijgen. Ook wordt bekeken of de inspectietaak bij bouwregelgeving uitgebreid kan worden tot alle gebouwen. Nu geldt die alleen voor woningen.

Vijftig punten

Het kabinetsstandpunt dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd, telt in totaal vijftig actiepunten. Deze zullen worden toegevoegd aan de negentig die al waren opgesteld na de vuurwerkramp in Enschede.

Voor staatssecretaris De Vries is vooral van belang dat de aandacht voor brandveiligheid niet wegebt na een ramp, zoals in eerdere gevallen al te vaak gebeurd is. Twee keer per jaar moet een speciale werkgroep van Rijk, gemeenten en provincies daarom aan het kabinet rapporteren hoe het staat met de uitvoering van de actiepunten.

Reageer op dit artikel