nieuws

Pleidooi pps bij Europese corridors

bouwbreed Premium

Om de noodzakelijke transportcorridors in binnenkort nieuw toetredende landen in de Europese Unie aan te leggen, zijn publiek-private projecten onontbeerlijk. In totaal moet er voor 92 miljard euro aan infrastructuur worden gebouwd.

De federatie van Europese bouwwerkgevers (FIEC) maakt zich er sterk voor de aanleg van de corridors als pps-projecten op de markt te krijgen. Het gaat daarbij om 10 projecten met een totale waarde van 92 miljard euro (dik 200 miljard gulden). Daarin zitten 21.000 kilometer rail, 18.000 kilometer wegen, 78 havens, 40 luchthavens en 4000 kilometer vaarwegen.

De achterliggende gedachte van de FIEC is de manier waarop het momenteel met de Trans-Europese Netwerken (TEN’s) loopt. De 14 prioritaire projecten zullen niet al in 2010, maar pas in 2020 gereed zijn. Deels is dat te wijten aan stroperige besluitvorming, deels aan gebrek aan financieringsmogelijkheden.

Volgens de FIEC geldt dat nog eens temeer voor de 10 corridors naar en door de nieuwe toetredende landen. Een deel van de financiering komt van de EU. Deels gaat het daarbij om subsidies, deels om leningen van de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor reconstructie en ontwikkeling. Een ander deel moet van de nationale overheden zelf komen. Duidelijk is op voorhand al dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

Daarom vinden de Europese bouwwerkgevers dat pps een oplossing kan bieden. Daarbij wordt tevens gedacht aan mogelijkheden van exploitatie en/of langjarig onderhoud, een methodiek die inmiddels in Nederland wordt toegepast bij de HSL-Zuid.

Voordat zij bereid zijn om er in te stappen moet echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, liet vice-voorzitter Daniel Tardy weten. Zo zal er een helder en consistent beleid moeten zijn in de landen die met de corridors te maken hebben. Daardoor kan alleen al vermeden worden dat er berichten de wereld in komen als zouden wegen of spoorwegen niet op elkaar aansluiten zoals bij de Betuweroute is gebeurd.

Verder zal vooraf al een uitgebalanceerde verdeling van risico’s tussen publieke en private partijen geformuleerd moeten worden. Daarbij hoort ook een heldere definitie van de manier waarop private partijen hun geld kunnen terug verdienen bijvoorbeeld via tolheffing en moet ook de financiële bijdrage van de overheden bekend zijn. Dit alles om ervoor te zorgen dat elk deel van het project op economische haalbaarheid bekeken kan worden.

FIEC is er tenslotte voorstander van om voor elk van de 14 projecten een aparte coördinerende instelling in het leven te roepen. Daarin zou ook de private sector al moeten participeren.

In de ogen van de bouwwerkgevers is een dergelijke opzet de enige manier waarop de corridors binnen een redelijke termijn gerealiseerd kunnen worden. Of zoals voorzitter Franco Nobili zei: “Onze voorstellen kunnen werkelijk een bijdrage leveren aan het versnellen van de aanleg van infrastructuur en daarmee aan de vorming van één Europese Unie.”

Miljardenkluif lonkt in nieuwe Unielanden

Reageer op dit artikel