nieuws

Pittige meerprijs voor duurzame woning

bouwbreed

De extra investeringen in milieumaatregelen bedragen 65.000 tot 100.000 gulden. Toch verwacht de gemeente Zoetermeer dat er voldoende belangstelling is voor veertig extra duurzame woningen middenin de Vinex-wijk Oosterheem. Bouwfonds Woningbouw BV en de gemeente hebben het contract gesloten. Nu zijn de kopers aan de beurt om zich te melden.

“We hopen dat de kopers enthousiast zijn over het thema duurzaamheid en actief deel zullen nemen aan de kopersvereniging”, aldus ir. A.P. Heidema, wethouder wijkbeheer, groen, milieu en cultuur bij de gemeente Zoetermeer. “Hoewel het niet uit te sluiten valt dat er andere minder hoogdravende motieven een rol kunnen spelen.”

Sommige woningzoekenden zijn wellicht bereid een extra bedrag neer te tellen in ruil voor het recht op een plek in de wijk Oosterheem. De vraag naar woningen is nog altijd groter dan het aanbod.

Nul-energiewoning

De 65.000 gulden bovenop een prijs van 362.000 gulden en de 100.000 bovenop een prijs van 500.000 gulden worden gebruikt voor 116 maatregelen, die de duurzaamheid van de woningen moeten vergroten. Opvallend zijn de fotovoltaïsche (pv) cellen op het dak en de warmtepomp. In combinatie met een zeer goede warmteïsolatie zorgen zij ervoor, dat de woningen per saldo geen toevoer van energie nodig hebben (het zijn zogeheten nul-energiewoningen). De besparing op de energiekosten dekt echter niet de meerkosten van de bouw, ook niet op lange termijn.

In september begint de wervingscampagne. Heidema hoopt op minimaal vijftig leden voor de kopersvereniging. “Als er veel belangstelling bestaat, ga ik ook met andere projectontwikkelaars praten”, stelt medewerker milieubeleid T.A.M. van Es van de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen. Volgens Heidema hebben zich al enkele gegadigden gemeld. De kopersvereniging krijgt vergaande invloed op het plan. Als het definitief ontwerp gereed is, mogen de leden een te bouwen woning kopen.

Sterke motivatie

Het idee voor de extra duurzame buurt is twee jaar geleden ontstaan. In Zoetermeer werkt de gemeente samen met een groep burgers aan de uitwerking van de ‘lokale agenda voor de 21e eeuw’, in vervolg op de milieu- en ontwikkelingsconferentie in Rio de Janeiro in 1992. Heidema: “Ik heb als wethouder van milieu een heel sterke en basale motivatie. We werken ons drie keer in de rondte om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid waar te maken. Nederland is enorm rijk en ondertussen neemt de vervuiling over de hele wereld toe. We moeten zorgvuldig omgaan met de wereld. Dat staat ook in het handvest van de aarde, dat is net zoiets als de verklaring van de rechten van de mens. Ik was bij de aanbieding van het handvest in Den Haag. Het is een fantastisch initiatief, maar op lokaal niveau gaat het om de vertaling in de praktijk. In veel andere gemeenten is de ‘lokale agenda’ verwaterd. Er wordt te veel in abstracties gesproken. Het zijn de concrete daden die tellen.”

Hoewel Heidema tegen veel scepsis aanloopt en de marktpartijen weerstand hebben tegen de participatie van bewoners in een vroeg stadium, lijkt het plan concrete vormen aan te nemen.

Bear Architecten uit Gouda heeft al een inrichtingsschets van de buurt ‘De Groene Kreek’ getekend, maar de projectgroep geeft nog geen toestemming voor publicatie. “Er kan nog van alles veranderen”, luidt de toelichting.

Op pagina 3: Zoetermeer loopt geen risico met extra duurzame buurt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels