nieuws

Personeel op HAM-schepen betuigt massaal steun aan fusie met Ballast

bouwbreed

Het personeel van HBG’s baggerpoot HAM staat massaal achter de keuze van de directie om met Ballast Nedam te gaan baggeren. Tientallen e-mailtjes, afkomstig van baggerschepen in alle uithoeken van de wereld, bereikten het hoofdkantoor in Rijswijk.

Volgens voorzitter R. van Oostveen van de ondernemingsraad van HAM werd er zelfs op een enkele vloot een handtekeningenactie op touw gezet.

“De werknemers van de HAM zijn trots op hun bedrijf”, weet H. Fictoor, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van HBG. “Ze willen hun eigen identiteit en de verworvenheden niet kwijt en zijn daarom tegen een overname door Boskalis.”

Het baggerbedrijf van Ballast Nedam past qua cultuur veel beter bij de HAM. Bovendien brengt een superbaggerbedrijf dat na een samenvoeging tussen Boskalis en HAM zou ontstaan, grote risico’s met zich mee, meent Fictoor.

“Nu gaat het goed in de baggermarkt, maar wat als het over een jaar of vijf eens wat minder gaat? Schepen stilleggen kost bakken met geld. Bij HBG is het nu zo dat de verschillende bedrijfstakken op elkaar kunnen terugvallen. Als het wat minder gaat in de bagger dan kan dat opgevangen worden door de bouw- en/of consultancypoot. Als je HAM verkoopt, heb je dat voordeel niet meer.”

Klapper

De opstelling van de aandeelhouders, die via de rechter de geplande baggerfusie met Ballast Nedam blokkeerden, steekt de OR-leden. Van Oostveen:”Het gaat hen alleen maar om het geld.” Fictoor: “Ze willen door opsplitsing van HBG een flinke klapper maken. Maar tellen de belangen van andere stakeholders, zoals de werknemers, dan niet?”

Rustiger vaarwater

“Ik had toch een langere-termijnvisie van de aandeelhouders verwacht. Ik ben ervan overtuigd dat mede door de baggerfusie met Ballast Nedam de aandelenkoers op termijn weer in verhouding tot de winst komt te staan. En die winst zal in de komende jaren naar 200 miljoen euro groeien. Dan zitten we weer in wat rustiger vaarwater en kunnen de aandeelhouders ook tevreden zijn.”

De personeelsvertegenwoordigers roepen Boskalis en andere bouwers en baggeraars op om zich, hangende het enquête-onderzoek, rustig te houden en geen nieuwe biedingen te doen. Van Oostveen: “De onrust is al zo groot. Het lijkt mij in ieders belang dat die niet groter wordt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels