nieuws

Ontwerp- en tekenprogramma “droom van iedere architect”

bouwbreed

De markt voor ontwerp- en tekenprogramma’s lijkt gevuld. Desondanks verwacht Primotiv uit Nieuwegein dat het Amerikaanse programma Revit ook in Europa met enthousiasme zal worden ontvangen. D. Joseph van Primotiv legt een verband tussen de naam van de software en het Franse woord voor droom, . Dit programma wordt de droom van iedere architect, stelde hij tijdens de introductie in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam.

De naam is aanleiding tot meer suggesties, zoals ‘revolutionising IT’. In werkelijkheid is Revit de afkorting van ‘revisited instantly’. Dat is precies wat het programma doet, voortdurend de complete database aanpassen. Eigenlijk is het geen tekenprogramma, maar een modelleerprogramma. Elke wijziging wordt onmiddellijk in het hele driedimensionale model doorgevoerd. De software houdt daarbij rekening met een aantal vastgestelde horizontale vlakken (verdiepingen) en aangebrachte relaties (locks) tussen objecten zoals een deur en een wand.

Parametrisch

Revit is het eerste parametrische gebouwmodelleerprogramma, roept de documentatie van Revit Technology Corporation uit Waltham, Massachusetts, in de Verenigde Staten. Dat is waarschijnlijk niet waar, want er zijn vaker ontwerpprogramma’s ontwikkeld rond een driedimensionaal gebouwmodel.

Parametrisch betekent bij Revit, dat elk object wordt bepaald door variabele grootheden. De term is enigszins verwarrend, omdat hij in de oertijd van de tekenprogramma’s ook werd gebruikt voor een manier waarop kromme lijnen werden getekend, namelijk als kleine lijnstukjes met een bepaalde richting (een parameter is een lijn loodrecht op de hoofdas door het brandpunt van de kromme). Revit is parametrisch in die zin, dat de grootheden van de objecten waaruit het model is opgebouwd variabel zijn en gerelateerd aan de grootheden van de andere objecten. De gebruiker kan voorwaarden aan die relaties verbinden.

Volgens R. Beuker van Primotiv is Revit gebaseerd op nieuwe technologie. De oprichters van Revit Technology Corporation hebben die eerder toegepast in werktuigbouwkundige modelleerprogramma’s. “We waren op zoek naar nieuwe software. Tijdens een speurtocht op internet kwamen we de makers van Revit tegen. We hebben hen een e-mail gestuurd. Revit maakt nu deel uit van ons leveringsprogramma”, vertelt Beuker.

Net als Joseph is hij buitengewoon enthousiast over het programma. Andere software gaat eigenlijk niet verder dan het automatiseren van de tekenplank. De afgelopen twintig jaar hebben zich maar weinig grote ontwikkelingen voorgedaan in architectuursoftware. Revit zal de traditionele werkwijze van cad-gebruikers veranderen, stelt Beuker.

De software levert inderdaad een soepele overgang van het 6B-potlood tot en met de bestektekeningen. Revit biedt de mogelijkheid om een gebouw tot in de details uit te werken. Toch zal een architect waarschijnlijk vasthouden aan de gewoonte, details van fabrikanten als informatie aan de tekening te koppelen.

Plug and play

Volgens H. Russell van Revit is het modelleerprogramma gebaseerd op compleet nieuwe technologie die is ontwikkeld voor industrieel ontwerpers. De software is tegenwoordig plug and play. Verbeteringen van het programma worden ’s nachts getest. De volgende dag kan de nieuwe versie van Revit al worden gebruikt. De ontwikkeling duurt geen maanden en er zijn geen tijdelijke versies.

Niet alleen de technologie, maar ook de marketing van Revit is nieuw. Het programma wordt niet verkocht, maar geleverd op basis van een abonnement per maand, kwartaal of jaar. Eén licentie kost 265 euro per maand. Die prijs wordt overigens wel aangepast zodra de Amerikaanse dollar meer dan 5 procent afwijkt van 0,881 euro.

Enkele klanten van Primotiv zijn inmiddels overgestapt op Revit. S. Goede van Cada Architects waardeert vooral het gemak, waarmee tijdens de ontwerpfase veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Zodoende kunnen we meer tijd besteden aan het uiteindelijke ontwerp. Revit is zo eenvoudig te gebruiken, dat het onze productiviteit merkbaar heeft verhoogd, aldus Goede.

Typerend voor Revit zijn de cirkeltjes en slotjes (‘locks’). Zij geven een vast niveau aan of een vaste relatie tussen bouwdelen.

Een met Revit gemaakt model van het Huis Sonneveld in Rotterdam, ontworpen door Brinkman & van der Vlugt in 1930. Het huis is onlangs gerenoveerd in de staat van 1933, onder directie van Molenaar & Van Winden Architecten.

Reageer op dit artikel