nieuws

‘Nederlands geld voor monumenten Curaçao’

bouwbreed Premium

Nederland moet snel met geld over de brug komen om het verval van monumenten op Curaçao tegen te gaan. Dit bepleit de voorzitter van de Nederlandse Stichting Nationaal Restauratiefonds, mr. Pieter van Vollenhoven.

Volgens de stichting wordt er zowel door de Nederlandse als de Antilliaanse overheid al twee jaar lang vrijwel geen cent uitgetrokken voor, wat Van Vollenhoven “het zeer waardevolle monumentenbestand op Curaçao” noemt.

“Nederland heeft internationaal een goede naam verworven wat betreft zijn monumentenbeleid. Juist daarom mogen wij niet aanvaarden dat de monumentenzorg en daarmee de monumenten in een ander landsdeel van het koninkrijk onder onze ogen afbrokkelen”, aldus Van Vollenhoven

Nederlands geld voor restauraties komt nu alleen vrij als de Antilliaanse overheid dat als prioriteit stelt binnen het budget voor duurzame economische ontwikkeling. Maar de eilanden staan er momenteel economisch zo slecht voor, dat restauratie van monumenten uit het koloniale verleden niet op het verlanglijstje staat.

Van Vollenhoven doet in het jaarverslag 2000 van de stichting daarom een oproep om op de Nederlandse begroting geld te reserveren voor de restauratie van de monumenten.

Verval

“De restauratieactiviteiten liggen nu nagenoeg stil”, zo schrijft Van Vollenhoven. “Een kostbaar verval van een waardevol monumentenbestand lijkt onvermijdelijk. De eerste tekenen zijn al waarneembaar. In Nederland is langdurig bezuinigd op monumentenzorg en de vervolgschade liep op tot 1,4 miljard gulden.”

Het Restauratiefonds wil samen met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een ondersteunende rol spelen bij besteding van de Nederlandse hulp. Geld dat wordt uitgegeven aan restauratie, levert naar de mening van Van Vollenhoven niet alleen een bijdrage aan identiteit en zelfrespect, maar heeft ook economische gevolgen. In Nederland is becijferd dat voor iedere gulden restauratiesubsidie, uiteindelijk 1,14 gulden terugvloeit in de staatskas.

Reageer op dit artikel