nieuws

Mobiele recyclaars ten strijde tegen Overijsselse hindernissen

bouwbreed

De branchevereniging Mobiele Recycling is boos op de provincie Overijssel. De vereniging zegt de stellige indruk te hebben, dat die provincie zonder duidelijke argumenten het mobiel puinbreken probeert te belemmeren. De vereniging is daarom naar de Raad van State gestapt. Het kan volgens de vereniging ook anders. Met de provincie Noord-Brabant zijn wel goede afspraken gemaakt.

In twee verzoeken om voorlopige voorzieningen voor tezamen tien bedrijven heeft de rechter de visie van de branchevereniging gevolgd. De provincie wilde dat de mobiele puinbrekers als ze aan het werk gaan, de provincie daarvan vier weken tevoren in kennis stellen en dat die kennisgeving ook aan de gemeente moet worden voorgelegd. De mobiele puinbrekers vinden die termijn te lang, omdat ze dikwijls maar een paar dagen tot maximaal twee weken vooruit plannen. De Raad van State heeft nu bepaald dat die termijn kan worden teruggebracht naar één week, en dat het voldoende is die kennisgeving aan de provincie toe te sturen.

Weging

Daarmee is volgens de branchevereniging een van de geschilpunten opgelost. Maar de club heeft nog meer geschilpunten op de agenda staan. De provincie Overijssel staat nog steeds geen weging op een wiellader toe, hoewel de leveranciers waterdichte technische garanties bieden. Het enige argument dat wordt gebruikt, is dat dit niet op de lopende vergunning staat. Steeds meer mobiele puinbrekers gebruiken een aparte nazeef achter de breker. Wegen op de afvoerband is zinloos, vanwege de dubbeltelling van de bovenmaat.

De provincie Overijssel wil ook dat alle bouwstoffen die mobiele brekers produceren, op de slooplocatie worden toegepast. Ook wanneer deze bouwstoffen aan het Bouwstoffenbesluit voldoen. “De Overijsselse ambtenaren wensen zich niet open te stellen voor de kwaliteitsslag van de mobiele brekers”, aldus de branchevereniging. “Het onderzoek in opdracht van VROMheeft aangetoond dat de mobiele brekers van de Branchevereniging Mobiele Recycling op milieuhygiënisch vlak het schoonste granulaat van Nederland leveren.”

“Ambtelijk Overijssel wil niet beseffen dat de combinatie tussen mobiel breken en selectieve sloop een schoolvoorbeeld is van ketenbeheer. De berekeningen over de transportwinst van mobiel breken willen ze ook maar ten dele begrijpen”, zegt de branchevereniging.

Heel anders gaat het toe in Noord-Brabant. Daar hebben ambtenaren en bestuurders zich volgens de branchevereniging hard ingespannen om nieuw beleid te ontwikkelen voor mobiele brekers. De branchevereniging heeft ‘voorzichtig’ ingestemd met het nieuwe beleid in het besef dat de inspanningen van de mobiele brekers groot moeten zijn.

Certificaat

Noord-Brabant wil mobiele brekers die onder certificaat BRL2506 producten afzetten, de gelegenheid geven vrij te breken en indien noodzakelijk de geproduceerde bouwstoffen te verplaatsen naar hoogwaardige toepassingen. Het oude verbodsbeleid voor mobiel breken op slooplocaties – dat overigens door de Raad van State is vernietigd – is daarmee drastisch aangepast.

Als de mobiele breker om een of andere reden geen structurele kwaliteitsgaranties kan bieden, stelt de provincie Noord-Brabant zoveel eisen, dat toch maar beter tot certificering met permanente productcontrole kan worden overgegaan.

Reageer op dit artikel