nieuws

Miljoenen voor ruimen asbest Berlagebeurs

bouwbreed Premium

Prins Willem-Alexander en Maxima kunnen zich in alle gemoedsrust op hun huwelijk voorbereiden. Het aanstaande echtpaar en de genodigden zullen tijdens de plechtigheden in de Amsterdamse Beurs van Berlage volgend jaar februari niet worden blootgesteld aan asbest. De gemeente Amsterdam is met drie miljoen gulden over de brug gekomen om het asbest tijdig te verwijderen.

In de Beurs van Berlage aan het Rokin te Amsterdam is een ‘aanzienlijke’ hoeveelheid asbest aangetroffen. Om welke hoeveelheid het precies gaat kan de woordvoerster van de gemeente niets zeggen. “Maar als de opruiming drie miljoen moet kosten, zal de hoeveelheid niet te verwaarlozen zijn.”

De aanwezigheid van het asbest is al langer bekend, blijkt nu. Onderzoek dat in 1998 heeft plaatsgevonden in verband met de vernieuwing van de fundering, had al aangetoond dat er behoorlijk wat asbest in het gebouw is verwerkt. Ruchtbaarheid is daar nooit aan gegeven.

Openbaar

Doordat de kosten van de sanering uit de hand lopen, heeft de Beurs van Berlage als opdrachtgever van de ingrijpende renovatie bij het Amsterdamse gemeentebestuur aangeklopt. “Het college van B&W moet er over beslissen en daarmee is het probleem meteen in de openbaarheid gekomen. Maar bij diverse partijen, waaronder de eigenaar, de bij de renovatie betrokken bedrijven en de gemeente was de aanwezigheid van het asbest al lang bekend.”

Op basis van de in 1998 uitgevoerde risicoanalyse zijn voorstellen gedaan voor de urgentiebepaling van de verwijdering. Voorafgaand aan de herfundering is een aantal deelsaneringen uitgevoerd. Vorig jaar is ook de 142 meter lange dakconstructie nader bekeken. Bij deze inspectie bleek dat op diverse plaatsen het asbesthoudende afdichtingskoord wat tussen profielen en glazen panelen van de dakconstructie is aangebracht, uit het profiel is getreden waardoor het asbest bloot kwam te liggen. Hierop zijn onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen genomen en is ook meteen begonnen met de verwijdering van het afdichtingskoord.

Voortgang

Volgens woordvoerster Hendriks van de gemeente is ondertussen al flinke voortgang geboekt bij de saneringsmaatregelen. Met het huidige werktempo zullen de opruimingswerkzaamheden zeker vóór 1 januari 2002 gereed zijn. Een maand later (2 februari) trouwt de kroonprins Maxima.

Het extra krediet dat de gemeente Amsterdam beschikbaar heeft gesteld, is volgens Hendriks niet onder druk van het voorgenomen koninklijk huwelijksfeest in de Beurs genomen. “Het vooronderzoek had al plaatsgevonden ruim voordat er trouwplannen waren.

Puur toeval

Ook is al een begin met de sanering gemaakt nog voordat bekend was dat Willem-Alexander en Maxima in de Goederenbeurszaal zouden trouwen. Het is puur toeval dat de kredietaanvraag nu door B&W is behandeld. Maar het geld zou er anders ook wel zijn gekomen. De gemeente wil gewoon van het asbest af.”

Reageer op dit artikel