nieuws

Meer recreatief beton nodig op de Veluwe

bouwbreed Premium

Vijfhonderd kilometer recreatiefietspad op de Veluwe wordt de komende tien jaar opgeknapt of vervangen. Ook staat een uitbreiding met tientallen kilometers op het programma. Een groot deel van de fietspaden zal straks van beton zijn. De kosten schommelen rond de tien tot vijftien miljoen gulden.

G. Beltman van de Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV) verklaart waarom beton een uitkomst is voor de Veluwse paden, die nu vooral bestaan uit asfalt en halfverhardingen van klei-schelpen en leem-grind. “Boomwortels en wilde zwijnen beschadigen de huidige soort verhardingen. De zwijnen woelen de bermen om en graven niet zelden zelfs tot onder het fietspad.”

Beton is weliswaar duurder, maar verdient zichzelf terug in de onderhoudskosten, die straks veel lager zullen zijn dan nu, voorspelt Beltman. Als bijkomend voordeel noemt hij het verminderde risico op schadeclaims. “Tegenwoordig ben je al gauw aansprakelijk bij een ongeval door een boomwortel die uit de weg steekt.”

Machine

De keuze voor beton wordt ook omarmd door wegenbouwer Schagen Zwolle. De aanleg van betonnen paden in bosgebieden vergt namelijk een methode die niet te veel werkruimte inneemt. Schagen ontwikkelde een speciale machine die veel minder breed is dan de gangbare betonmachines. Daarmee legde het bedrijf al een aantal betonnen paden voor de Recreatiegemeenschap Veluwe.

Volgens hoofduitvoerder beton Weitkamp is Schagen daarmee een van de weinige met die techniek in Nederland. “Nu de ruilverkaveling zo’n beetje op zijn eind loopt, zien we een nieuwe markt in betonnen fietspaden. Steeds meer gemeenten zijn al komen kijken bij wat we tot nu toe hebben aangelegd.”

Kwaliteit

De aanpak van de recreatiefietspaden vloeit voort uit een groei van het aantal recreatiefietsers, accudriewielers en skeeleraars met jaarlijks met 3,5 tot 5 procent. Die toename zal naar verwachting alleen maar doorzetten. Beltman doelt hierbij op de samenstelling van de bevolking, die over tien jaar voor de helft uit vijftigplussers zal bestaan. Daardoor zullen er meer en meer recreatieve fietsers op de Veluwse paden komen. Ze zullen ook steeds hogere eisen aan de kwaliteit van fietspaden stellen.”

Of de Zwolse wegenbouwer Schagen ook de gegadigde is voor de renovatie en aanleg van de fietspaden van de RGV, is nog niet gezegd. De projecten worden gewoon aanbesteed.

Reageer op dit artikel