nieuws

Lekker Wonen op bres voor vijftigplussers

bouwbreed Premium

De stichting Lekker Wonen wil samen met projectontwikkelaars tien tot vijftien appartementencomplexen bouwen volgens het zogeheten Palisium-concept voor vijftigplussers. De woningen moeten de komende vijf jaar worden gebouwd. Behalve een huis wordt ook een garantie op zorg en comfort gekocht.

De koper is tot zijn dood verzekerd van een ‘vijf-sterrengevoel’. Het eerste complex in Eerbeek, van architectenbureau IAA uit Almelo, wordt volgend jaar opgeleverd. Volgens directeur van Lekker Wonen, K. Voorham, omarmen ook elders provincies en gemeenten het initiatief.

De kiem voor de stichting Lekker Wonen werd halverwege de jaren tachtig gelegd, toen een clubje oud-burgemeesters en oud-wethouders de hedendaagse vergrijzingsgolf zag aankomen. Volgens de notabelen werden toen vooral veel seniorenwoningen en aanleunwoningen gebouwd om te huren. Aan levensbestendige koophuizen werd nog niet veel gedacht. Om die reden richtten zij de stichting Eigen Woning voor Straks op. Realiseerde de stichting al een aantal gelijkvloerse en goed toegankelijke koophuizen, het concept dat er nu ligt, gaat veel verder.

Zorg

Wie woont in een Palisium-appartement, is behalve huiseigenaar ook eigenaar van zorg en comfort. De extra zorg wordt betaald vanuit een nieuw, geregistreerd ‘Private Carefonds’ waar de bewoner 85.000 gulden in stort. Dat geld blijft van de eigenaar, die er alleen de particuliere zorg voor inkoopt die hij of zij nodig acht, maar die niet uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) wordt vergoed.

Zo worden de woningen niet alleen volgens het Palisium-programma van eisen voorzien van een elektronisch sleutelsysteem – een zwiep met de sleutelhanger is voldoende om de deur op een kier te zetten en het licht aan te schakelen- ook kan de zogeheten ‘caremanager’ ermee naar binnen. Deze caremanager is een gastheer of gastvrouw met een verpleegkundige achtergrond die ingrijpt als het nodig is. Diezelfde persoon regelt ook dat de bewoonster A vanaf nu meer thuiszorg krijgt als zij bijvoorbeeld haar heup heeft gebroken en dat mijnheer en mevrouw B vanaf komende week ook willen aanschuiven bij de cateringmaaltijden in het grand café. Ook voor klusjes en reparaties kan de bewoner bij deze functionaris terecht.

Concept

“Uitgangspunt is steeds het vijf-sterrengevoel”, verduidelijkt Voorham. “We kijken vanuit het perspectief van de bewoner. Die komt niet op een galerij, met tl-verlichting en overal dezelfde vloerbedekking. Bij de bouw betalen we dan maar liever iets meer voor een betere kwaliteit bouwmateriaal en een mooiere afwerking. In dat opzicht zullen we ook niet altijd een makkelijke partner zijn voor de ontwikkelaar, ook al investeert die in de bouw. Maar wij zijn wel verantwoordelijk voor het comfort van de bewoner.”

De stichting investeert dus niet zelf financieel in de bouw, maar in het concept. Zij levert bereidwilligheid bij overheden, een netwerk van zorgleveranciers, cateraars en onderhoudsdiensten, het lijstje van eisen waaraan een woning moet voldoen om een leven lang mee te gaan. Tevens zorgt de stichting voor caremanagers die het met de verenigingen van huiseigenaren kunnen vinden. In ruil daarvoor vraagt Lekker Wonen een klein percentage van de koopsom en 50 gulden per maand per appartement van de bewoners.

De directeur is erg zeker van zijn zaak als hij de plaats van de stichting op de bouwmarkt schetst. “Bouwen met ons concept betekent zowel voor ons als voor projectontwikkelaars en overheden toegevoegde waarde”, meent hij.

Toeschietelijker

Gemeenten en provincies die moeten zorgen dat er voor iedereen voldoende woningen op maat zijn, zullen in de sfeer van vergunningen en contingenten toeschietelijker zijn, denkt hij. Maar vanwege de groei van het aantal ouderen met 37 procent de komende tien jaar ziet de directeur zijn stichting ook als aantrekkelijke partij voor projectontwikkelaars. “Naar aanleiding van een interview in een regionaal blad zonder zelfs nog maar een plaatje van de 54 Eerbeekse appartementen, kwamen alleen al zeventig inschrijvingen binnen. Verkoop is gewoon gegarandeerd. Zeker als je beseft dat we nu nog maar aan het begin staan van de zilveren golf.”

‘Verantwoordelijk voor comfort van de bewoner’

Reageer op dit artikel