nieuws

Langdurige geluidsreductie van zoab

bouwbreed Premium

Op de westbaan van de A10 bij Amsterdam wordt dubbellaags zoab toegepast met het speciale bitumen DuBoBit. De ontwikkelaars van dit product zien dat als bewijs voor de juistheid van de keuze zo’n zes jaar geleden zoab te willen ontwikkelen die langer de geluidreducerende eigenschappen zou vasthouden. Bij Netherlands Pavement Consultants zijn ze apetrots.

P. Hopman en F. Tolman van Netherlands Pavement Consultants (NPC), onderdeel van HBG Civiel, schetsen de lage duurzaamheid als h&eacutet probleem van zoab-mengsels. Zoab gaat zo’n 8 jaar mee. Dan zijn plaatselijk te veel steentjes losgeraakt. Onlangs nog weet autoruitenplaatser Carglass nog veel van het werk dat hij uitvoert aan losse steentjes in zoab. Is te veel materiaal weg, dan is zo’n wegdek niet meer geluidreducerend. Je wilt natuurlijk de geluidreductie handhaven tijdens de levensduur. Dat is h&eacutet wegenbouwprobleem bij zoabmengsels.

Het antwoord van NPC is het ontwikkelen van een bitumen dat grotere krachten bij belasten tot breuk kan opnemen en dan een grotere rek heeft bij breuk. Daarmee kunnen de steentjes in het asfalt waar dit wordt toegepast wat meer bewegen voordat ze losraken. Dat geeft een grotere levensduur in termen van behoud van geluidreductie.

Fouten

De ontwikkeling kent vanaf het begin van de jaren negentig een lange geschiedenis. Tolman is er sinds midden jaren negentig bij betrokken. Tolman: “Bij het optimaliseren van zoab zijn drie onderzoeksrichtingen te onderscheiden: holle ruimte in verband met stuif- en spatwater, rafeling (mechanische duurzaamheid) en geluidreductie. Veel aandacht werd door de wegenbouw besteed aan geluidreductie. NPC is in 1995 een andere richting opgegaan. Wij hebben zoab en schades bekeken. We hebben veel geleerd van de fouten van onszelf en van anderen. Gaandeweg dit onderzoek is het idee gevormd dat het belangrijk zou zijn zoab ‘robuust’ te maken. Netherlands Pavement Consultants heeft gekozen voor het voorkomen van rafeling door zoab robuust te maken met behulp van speciale bindmiddelen.”

De ontwikkeling is volgens Tolman geslaagd te noemen. Dat is duidelijk door projecten bij de Jan van Galenstraat in Amsterdam, een doorgaande weg met toch veel wringend verkeer. Dat voldoet goed. Een tweede toepassing is die op het Pothoofd in Deventer. Ook dat ligt er nog goed bij. Als derde toepassing zal op de westbaan van de A10 dubbellaags zoab worden gelegd met DuBoBit als bindmiddel.

Beschermd

Hopman, meer betrokken bij de commerciële toepassingen van de speciale bitumen, zegt dat berekeningen aangeven dat de levensduur twee tot drie keer beter kan. “We weten dat dat niet echt reëel is. We verkopen het niet zo. We claimen wel dat zoab+(dat is zoab met DuBoBit) beter is dan conventioneel zoab. Wordt gevraagd: Hoeveel beter, dan noem ik een factor 1,5.” De samenstelling van DuBoBit is volgens Hopman overigens ‘beschermd’.

F. Tolman, onderzoeker, noemt voor de levensduur van DuBoBit het liefst geen factoren. Tolman: “Het gaat daarbij om verwachtingen die geëxtrapoleerd zijn vanuit aanvangseigenschappen. Dat is moeilijk vanwege de niet-lineaire effecten. Je zou kunnen zeggen dat een langere levensduur te verwachten is.”

De grootste winst zit volgens hem in de goede uitvoerbaarheid van zoab+. De praktijk leert dat in de uitvoering veel factoren de levensduur negatief beïnvloeden. Een goede uitvoerbaarheid is daarom gunstig. Eigenlijk komt het erop neer dat de kans op schade bij gebruik van DuBoBit kleiner is dan bij toepassing van zoab met conventionele bitumen. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld in geval van pps-achtige constructies. De verwerking is identiek met gewone zoabmengsels. De verwerkbaarheid is goed, zowel machinaal als met de hand. Daar is bij het ontwerp van het bitumen veel aandacht aan besteed.

Beide NPC-medewerkers zijn er trots op dat ‘hun’ product op de A10 toegepast gaat worden. In week 30 wordt zoab+ op de westbaan gedraaid door HBG Civiel. Op 26 augustus moet het werk aan de A10 worden opgeleverd.

Terughoudend

In het verleden is Rijkswaterstaat terughoudend geweest bij toepassen van gemodificeerde bitumen. Dit in verband met arbeidsomstandigheden en milieuaspecten bij gebruik en hergebruik.

Hopmans daarover: “Polymeer gemodificeerde bitumen in asfalt is goed mogelijk. Dat hebben we bekeken. Er is geen enkele reden op gebied van milieu of arbeidsomstandigheden om het niet te doen. Conventionele bitumen worden belast toto over hun grens met de grotere levensduren die vandaag de dag worden gevraagd.”

Reageer op dit artikel