nieuws

Lakfabriek Hasco verhuist naar Tiel

bouwbreed

Ruim voor het verstrijken van de gedoogtermijn van zes jaar vertrekt de omstreden lakfabriek Hasco uit Schoonhoven.

De lakfabriek, die jarenlang niet aan de minimale milieu- en veiligheidseisen voldeed, zegt haar activiteiten al begin volgend jaar over te brengen naar Tiel. Daar neemt ze haar intrek in een bestaande fabriek van Sigma Coatings, zo heeft de directie van Hasco gisteren bekendgemaakt.

Uit de gesprekken die het afgelopen jaar tussen de gemeente, de provincie, Hasco, het ministerie van VROM en milieu-instellingen zijn gevoerd, kwam vorige maand als het resultaat naar buiten dat Hasco uiterlijk 1 juli 2002 haar activiteiten in het centrum van de stad moest beëindigen. Hasco kreeg wel toestemming tot 2007 door te gaan in een dependance van de fabriek op een bedrijvenlocatie net buiten de stad. Ter compensatie voor het gedwongen vertrek uit Schoonhoven zegden minister Pronk (VROM) en de gemeente Schoonhoven eerder een bedrag van 8 miljoen gulden toe. Het ministerie betaalt 7,5 miljoen voor de verplaatsing en de te maken kosten, de gemeente Schoonhoven de rest. De afgelopen maanden werden bij het bedrijf de nodige maatregelen getroffen om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen. Daarvoor voldeed de fabriek niet aan de minimaal daarvoor gestelde milieueisen.

De vrij nieuwe fabriek in Tiel voldoet aan alle nieuwe milieu- en veiligheidseisen en ligt bovendien op 40 kilometer afstand van Schoonhoven. De directie van Hasco verwacht dat veel van de huidige medewerkers zullen meeverhuizen.

Reageer op dit artikel