nieuws

In nieuw medisch centrum heeft iedere patiënt eigen kamer

bouwbreed Premium

Uit onderzoek blijkt, dat patiënten in de Verenigde Staten prijs stellen op eenpersoonskamers en een eigen sfeer. Zij willen een zo kort en efficiënt mogelijk verblijf. Met dat ideaal voor ogen gaat het Academisch Ziekenhuis Rotterdam een reusachtig medisch centrum bouwen op de plek van het huidige ziekenhuis AZR Dijkzigt. Het complex moet op een plezierige manier aansluiten op het centrum en de netwerken van de stad, vermeldt een uitgave van de Projectgroep Nieuwbouw.

Prof. drs. Rien Meijerink, voorzitter van de Raad van Bestuur, is met het platform voor publiek-private samenwerking (PPS) van het ministerie van Financiën in gesprek over alternatieve manieren om het bouwproces te organiseren. “Een project van deze omvang is in de ziekenhuisbouw nog niet eerder voorgekomen. We zoeken naar een oplossing op maat. Niet om belastingtechnische redenen maar omdat het efficiënt is. We moeten geld lenen en van meet af aan financiers binnenhalen. Dat zouden zorgverzekeraars kunnen zijn, dat is een heel interessante gedachte. Wij zoeken naar samenwerking, want tenslotte zijn wij zelf geen ziekenhuisbouwers”, aldus Meijerink.

Hij beschouwt de zorg als een groeisector. Dat mag ook wel, om de investering van ruim 1,6 miljard gulden over een periode van twintig jaar te rechtvaardigen. Meijerink: “Gelukkig beschikken we over eigen grond. We hopen op termijn te verdienen aan de uitbreidingsstroken langs de Westzeedijk en de ‘s-Gravendijkwal. Die zijn namelijk aantrekkelijk voor de vestiging van aan de zorg verwante bedrijven.” Op de uitbreidingsstroken staan nu al enkele bijzondere gebouwen, zoals een kinderziekenhuis en een instituut voor oncologie.

Startbrief

In november 2000 heeft het AZR een ‘startbrief’ ontvangen van de minister, buiten de formele procedure om. Inmiddels heeft ook het College Bouw in Utrecht, het adviesorgaan voor bouwen voor de zorg, een positief advies gegeven voor de eerste tranche. Die behelst ongeveer driekwart van het totale bouwvolume, dat in 2014 gereed moet zijn. Daarna volgt nog een kleinere tweede tranche. Alles bij elkaar gaat het om zo’n 300.000 vierkante meter.

Volgens Meijerink is gekozen voor nieuwbouw op de plek van het huidige AZR Dijkzigt, omdat hier ook de medische faculteit is gevestigd. Samen met het AZR vormt de faculteit het Erasmus universitair Medisch Centrum Rotterdam (EMCR). “Dat gebouw staat er nog niet zo lang. We zullen het zeker nog tien of twintig jaar gebruiken. Ook het overleg met burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft ons gestimuleerd om hier te bouwen, hoe moeilijk het ook is.”

Moedig

“De positionering in de stad getuigt van moed”, vindt architect ir. Bas Molenaar van EGM Architecten. “Hij maakt het lastig, maar biedt ook kansen. Het gaat om een groot en compact volume. Een ontwikkeling van paviljoens, die met bruggen zijn verbonden (een geforceerde samenwerking) naar patio’s en atriums, open ruimten in een groot gebouw, waar alles met elkaar verbonden is. Het gebouw kan geen manier van werken afdwingen, maar wel een actievere rol spelen en een andere manier van werken faciliteren.”

Zorgburcht

Ir. Janneke Kromhout is sinds een half jaar project-directeur Nieuwbouw bij het AZR. Zij legt uit wat met de slogan ‘anders denken, anders werken, anders bouwen’ wordt bedoeld. “De eerste vraag is, hoe kunnen we de patiënt zo goed mogelijk faciliteren? De keus voor vrijwel uitsluitend eenpersoonskamers is in de eerste plaats functioneel, vanuit de beleving van de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat patiënten een voorkeur hebben voor eenpersoonskamers.” Op de tweede plaats komt de identiteit van het ‘thema’ waarbinnen de patiënt valt, zoals ‘hersenen en zintuigen’ of ‘groei en voortplanting’. Het gebouw krijgt zes forse patio’s met een eigen kleurstelling, die elk bij een thema passen. Professionaliteit komt op de derde plaats en bedrijfsvoering op de vierde, bij het ontwerpen van het gebouw. Van oost naar west loopt een ‘backbone’, die de zes patio/ thema-gebieden en de medische faculteit met elkaar verbindt.

De burcht krijgt in ieder geval een hoge toren. Iedere afdeling staat in de rij voor een plekje in de eerste fase van de bouw, die in 2004 begint. Voor die tijd worden tijdelijke voorzieningen getroffen, zoals een centrale ingang aan de westzijde en een loopbrug naar een parkeerterrein aan de overzijde van de ‘s-Gravendijkwal (de toegangsweg naar de Maastunnel). Daarvoor wordt een bestaande loopbrug hergebruikt.

Meijerink noemt de hoge toren samen met het faculteitsgebouw een soort ‘twin towers’. Helemaal bovenin bevindt zich de ‘faculty club’ van het opleidingsinstituut. Daaronder vestigen zich de beheerders, die met allerlei informatie- en communicatietechnologie het complex op enige afstand besturen.

Bij alle thema’s horen ‘sferen’. Samen vormen ze een piramide met als smalle top de operatiekamers en de ‘intensive care’. De basis van de piramide bestaat uit de polikliniek en dagbehandeling voor patiënten, die niet opgenomen hoeven te worden. In het midden van de piramide liggen de ‘diagnosestraten’ en eenpersoonskamers. Volgens Meijerink krijgen ze een ‘hotelachtige sfeer’, met mogelijkheden om zelf het klimaat te regelen, het interieur aan te passen en misschien zelf te koken.

Mantelzorg

“Nee, het is niet de bedoeling de mantelzorg binnen het ziekenhuis te brengen”, licht Kromhout haastig toe. “Maar veel van de patiënten in Rotterdam zijn allochtonen. Zij hebben behoefte aan hun eigen sfeer.” In het huidige gebouw van AZR Dijkzigt worden nu al een aantal eenpersoonskamers ingericht. Niet om te onderzoeken of het een goed idee is, want de keuze is al gemaakt. Het AZR wil ervaring opdoen met de bedrijfsvoering rond eenpersoonskamers.

Ziekenhuis verrijst op huidige locatie van Dijkzigt

Reageer op dit artikel