nieuws

Holland Railconsult wil Europa in

bouwbreed Premium

Voormalig NS-dochter Holland Railconsult wil door middel van overnames en autonome groei in de komende vijf jaar een omzet- en winststijging van 40 procent behalen. Dat schrijft directievoorzitter W. Jol in het jaarverslag over 2000.

Holland Railconsult, sinds begin dit jaar geen onderdeel meer van de NS, boekte over het vorige jaar een omzet van 123,2 miljoen euro (271 miljoen gulden).Dat is ruim 2 miljoen euro minder dan in 1999. Ook de winst daalde: van 9,9 miljoen naar 9,3 miljoen euro.

Jol wijt de mindere resultaten aan de terugloop in twee grote infrastructurele projecten: de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn-Zuid. “Tot en met 1998 zagen we een markante stijging van de omzet door de adviserende en begeleidende rol in deze projecten. Door het verloop van deze opdrachten tekende zich in 1999 een kentering af; deze beweging heeft zich in 2000 voortgezet, waardoor de omzet voor dit deel is afgenomen.”

De internationale omzet verdubbelde het afgelopen jaar tot 2,8 miljoen euro. Jol verwacht dat de opwaartse trend zich zal doorzetten. Holland Railconsult wil dan ook een ‘Europese speler’ worden.

“Om deze doelstelling te bereiken willen wij participeren in bureaus met een sterke positie in lokale markten. De eerste concrete stappen zijn inmiddels gezet en langzaam maar zeker beginnen de internationale inspanningen vruchten af te werpen.”

Jol denkt dat Holland Railconsult in het buitenland kan profiteren van zijn onafhankelijkheid en ‘overall’ expertise op het gebied van aangeboden systemen en technieken. Duitsland, Portugal, Groot Brittannië en Ierland zijn de landen waarop het internationale vizier van Holland Railconsult als eerst staat gericht.

Mobiliteit

Ook op de nationale markt ziet Jol nog voldoende mogelijkheden voor Holland Railconsult. Met het Nationaal verkeer- en vervoerplan, de Vijfde nota ruimtelijke ordening en het Bereikbaarheidsoffensief Randstad staat het onderwerp mobiliteit hoog op de politieke agenda.”Het openbaar vervoer speelt natuurlijk een uitermate belangrijke rol in het aanpakken van de interstedelijke bereikbaarheidsproblematiek. Met haar specifieke kennis van geleide-vervoerssystemen ligt hier een belangrijke markt voor Holland Railconsult.”

Donderdag maakte het Utrechtse ingenieursbureau bekend de activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer te willen bundelen met AGV Advies Groep in Nieuwegein. Als die samenwerking doorgaat, ontstaat een van de grootste adviesbureaus op het terrein van verkeer en vervoer.

Eerder meldde Holland Railconsult al de samenwerking met ICT Automatisering voor de ontwikkeling van treinbeheersingssytemen.

Resultaat

Jol denkt de komende vijf jaar jaarlijks een omzet- en winststijging van 8 procent te kunnen behalen. Dat zou leiden tot een omzet van 172,5 miljoen euro en een winst van 13 miljoen euro in 2006. Jol: “Met succes vormgeven aan bereikbaarheid moet zich vertalen in een forse groei van de omzet en een resultaat dat boven het branchegemiddelde blijft uitsteken.”

Reageer op dit artikel