nieuws

Groningen krijgt nieuw stadsplein

bouwbreed Premium

Na jarenlange onenigheid tussen het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG), de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente over de bestemming van het terrein ten noorden van het ziekenhuiscomplex is de kogel eindelijk door de kerk.

Dankzij bemiddeling van de Groningse commissaris van de koningin H. Alders konden de ambitieuze bouwplannen van de drie belanghebbende partijen deze week in elkaar worden geschoven. Ook Pharma Bio Research wil op het terrein een gebouw laten verrijzen.

Probleem was tot nog toe dat alle grond in eigendom was van de RUG en dat alle betrokken partijen grote en ambitieuze nieuwbouwplannen op de locatie hadden. De gemeente Groningen kan door de nieuwe intentie-overeenkomst eindelijk verder met de ontwikkeling van de geplande nieuwbouw van tussen de 150 en 290 woningen op het Bodenterrein, onderdeel van de nieuwe autoluwe centrumwijk CiBoGa (Circus-, Boden- en Gasfabriekterrein). Gebouwen als het Dierenlaboratorium maken daar plaats en worden gesloopt.

Gevolg van de ook door wethouder W. Smink van Groningen getekende intentie-overeenkomst is dat het AZG en de RUG een nieuw stadsplein op de locatie Antonie Deusinglaan gaan realiseren, waar ten minste elf nieuwe kantoren, opleidingsgebouwen en bedrijfsruimten met woningen moeten worden gebouwd. Met de totale operatie zijn honderden miljoenen guldens gemoeid. Stedenbouwkundige Riek Bakker is verantwoordelijk voor het nog zeer voorlopige masterplan.

Tekort

Een inmiddels ontstaan tekort van 18 miljoen gulden wordt, verminderd met een nog onbekende provinciale bijdrage, gelijk over de drie partijen verdeeld. In totaal beslaat het bouwterrein, waar het AZG en de RUG de nieuwbouw willen realiseren, 130.000 vierkante meter. De eerste schop kan volgens planning eind volgend jaar de grond in.

Reageer op dit artikel