nieuws

Grijs kenteken bestelwagens op de tocht

bouwbreed Premium

Een verdere vergroening van het belastingstelsel bedreigt de fiscale voordelen van het grijze kenteken voor bestelwagens. De werkgevers hebben al laten weten daar grote vraagtekens bij te zetten.

Bijna kirrend meldt het ministerie van Financiën dat de Nederlandse belastingen behoren tot de milieuvriendelijkste in Europa. Ruim 14 procent van de belastinginkomsten behoort tot de zogenoemde groene belastingen met positieve effecten op gebruik van energie, water en het storten van afval.

Na ruim een jaar studie is de werkgroep Vergroening van het fiscale stelsel II onder leiding van plaatsvervangend directeur-generaal J. de Waard met een advies gekomen over zo’n 80 maatregelen die het milieu nog verder fiscaal moeten helpen. Daarin zitten naast de welhaast onvermijdelijke verhoging van de prijs van verpakkingen onder meer ook afschaffen van het grijze kenteken en een ecotax voor grootverbruikers van energie.

Vooral het grijze kenteken kan de bouw fors geld gaan kosten. Door afschaffing ervan verdwijnen de fiscale voordelen, lagere motorrijtuigenbelasting en geen Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen, voor 700.000 bestelwagens waarvan een fors deel in de bouw en aanverwante bedrijven wordt gebruikt. VNO-NCW heeft grote twijfels over het milieueffect van de maatregel. Per slot van rekening wordt niet voor het plezier rondgereden in de wagens, maar moet er geld mee worden verdiend. Het is derhalve niet meer dan een bedrijfsmiddel. VNO-NCW heeft er alleen geen problemen mee als afschaffing van het grijze kenteken gecompenseerd wordt door een volledige terugsluizing van de extra overheidsinkomsten naar de bedrijfstakken.

Terugsluizen

Daarmee gaat de werkgeversfederatie verder dan de commissie Vergroening. Die ziet ook wel dat de maatregel bijzonder ingrijpend is en beveelt daarom geleidelijke invoering in mede in relatie tot de invoering van kilometerheffing. De extra belastinginkomsten zouden in die visie zodanig moeten worden teruggesluisd dat bedrijfstakken die veel gebruik maken van bestelwagens verhoudingsgewijs ook het meeste terugkrijgen.

Overigens was de werkgroep waarin onder meer ook werkgevers en werknemers, bepaald niet unaniem over dit onderwerp.

In de bouw is er weinig vertrouwen dat er veel terechtkomt van compensatie. “Het zal wel net zo gaan als met de vermindering van de administratieve lasten. Sinds de politiek dat geroepen heeft, zijn ze alleen maar toegenomen.”

Reageer op dit artikel