nieuws

Gevelreiniging stadhuis stopgezet

bouwbreed Premium

De reiniging van het Rotterdamse stadhuis met behulp van lasertechniek is voorlopig stilgelegd. Aannemer Laserclean BV heeft de klus volstrekt verkeerd ingeschat. Opdrachtgever het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) benadert marktpartijen om de rest van de werkzaamheden uit te voeren.

Ruim een jaar geleden startte de klus, maar tot op heden is alleen de voorgevel gereinigd. Vooraf was uitgegaan van vier maanden werk per gevel. Eind vorig jaar zette Laserclean een tweede lasermachine in om tenminste de voorgevel tijdig schoon te krijgen. Het OBR eiste dat de voorkant op 31 maart 2001 schoon zou zijn, op straffe van een direct opeisbare boete van 750 gulden per dag. Ook daarin slaagde het bedrijf niet. Volgens directeur M. de Wit van Laserclean is ‘ongeveer twee weken’ boete in rekening gebracht. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de voorgevel pas in de eerste week van mei werd opgeleverd, hetgeen neerkomt op een overschrijding van vijf weken. De in rekening gebrachte boete zou daarmee in overeenstemming zijn. Overigens weerhield de trage voortgang het gemeentebestuur er niet van in december vorig jaar Laserclean nog een vervolgopdracht te verstrekken. Een half jaar later zijn de partijen alsnog uit elkaar.

Wat exact de oorzaak is van de forse misrekening blijft tamelijk vaag. Volgens De Wit was de gevel ‘veel smeriger’ dan uit eerdere proefnemingen was gebleken. Daarnaast stuitte het bedrijf op diverse tegenslagen, waaronder storingen in de uit Frankrijk afkomstige machines, een breuk in de glasvezelkabel en een lekkage. Project-leider L. Kost van de gemeente Rotterdam rept van kinderziekten. “De lasertechniek is nooit eerder op deze schaal toegepast. Voor beide partijen is sprake van een leerproces.”

De gemeente Rotterdam zit met een probleem, want ze wil de andere gevels, de binnenhof en de torens op dezelfde wijze laten reinigen. Het is de vraag of een andere partij dat sneller en tegen een betaalbare prijs kan. De gemeente is wel tevreden over het resultaat. Voor laserreiniging werd gekozen omdat deze – dure – techniek de beschermende patina van de tuf- en zandsteen spaart.

Reageer op dit artikel