nieuws

Fouten kosten de bouw jaarlijks zes miljard

bouwbreed Premium

Zes miljard gulden. Dat bedrag verliest de bouw jaarlijks aan omzet door fouten op de bouwplaats, de zogenaamde faalkosten. Met andere woorden 7,65 procent van de omzet van de totale bouwnijverheid (72, 5 miljard gulden) gaat verloren aan overbodige kosten.

Dit blijkt uit een enquête van USP Marketing Consultancy en de Stichting Bouwresearch. USP enquêteerde driehonderd bedrijven, architectenbureaus, hoofdaannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw, afbouw-, en installatiebedrijven. “Van de geïnterviewde bedrijven heeft 37 procent geen idee hoe hoog de faalkosten zijn. De 190 respondenten die wel een mening hebben omtrent de hoogte van de faalkosten schatten deze in op gemiddeld 7,65 procent van de omzet die in de bouw wordt gerealiseerd”, aldus de onderzoekers.

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid(EIB) heeft de jaaromzet van de b&u-sector becijferd op 72,5 miljard gulden.

Hoe hoog de respondenten de faalkosten inschatten, verschilt per beroepsgroep. Architecten schatten het omzetverlies op 8,76 procent, afbouwers zoals schilders en stukadoors, op 8,47 procent en installateurs op 7,72 procent. Hoofdaannemers b&u waren het meest optimistisch met een schatting van 6,23 procent.

Een overgrote meerderheid van de ondervraagden vindt dat de bouw meer zou moeten doen om faalkosten te bestrijden, als bekend zou zijn hoe het probleem moet worden aangepakt. Dat deze overbodige kosten kunnen worden gedrukt, staat volgens een overgrote meerderheid (82 procent) vast. Eenderde van de onderzoekspopulatie vindt dat in de bouw de wil ontbreekt om faalkosten aan te pakken. Verder is 79 procent het eens met de stelling dat voor een goede bestrijding van faalkosten de mentaliteit van bouwplaatspersoneel en management moet veranderen.

Op pagina 5: Faalkosten tegenwoordig bespreekbaar.

Reageer op dit artikel