nieuws

FNV Bouw niet onder de indruk van studie GeoDelft

bouwbreed

Sectorbestuurder Kokke van de FNV Bouw reageert schouderophalend op het nieuwe vernuft van GeoDelft. Hij is er geenszins van onder de indruk. Hij ziet het als een theoretisch antwoord, dat zijn verdienste in de praktijk nog moet bewijzen. Daar gaat de bond niet op wachten.

“Het gaat ons niet zozeer om het berekenen van de begaanbaarheid van het terrein. Dat kun je zo ook voelen. Het gaat erom dat de genomen maatregelen ook worden toegepast. Daar zit hem nu juist het probleem. Veel aannemers doen dat niet. Wij streven daarom naar het sluiten van een overeenkomst met de rijksoverheid. Als blijkt dat aannemers niet of onvoldoende maatregelen nemen, kan de overheid via beleidsregels ze daartoe dwingen.”

Volgens de FNV gaat het vooral om Vinex-bouwlocaties, waarvan de ondergrond niet bouwrijp is. Hier liggen milieubepalingen en een slechte afwatering aan ten grondslag. De toplaag is daardoor dikwijls veel te blubberig, met alle problemen van dien. Kokke: “Hoewel we elke studie op dit gebied toejuichen, moeten de uitkomsten wel soelaas bieden voor de bouwvakkers die al te lang in de bagger hebben moeten werken. De resultaten van GeoDelft zijn te theoretisch.”

Eerder dit jaar gooide FNV Bouw al de knuppel in het hoenderhok. “Het moet afgelopen zijn met de modderige werkvloer op Vinex-locaties, waarin bouwvakkers tot hun knieën wegzakken”, stelde FNV-sectorbestuurder F.Kokke.

Gezamenlijk

De werknemersbond verheft de problematiek tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid. “In zijn eentje kan de aannemer er ook niet veel aan doen.”

FNV Bouw staat vooral een concrete aanpak voor ogen. In overleg met het ministerie van VROM streeft de werknemersbond naar een tijdelijke versoepeling van milieuregels. “Bij duurzaam bouwen mag volgens de nieuwe milieuregels het grondwaterpeil niet meer worden verlaagd. Dat geldt ook voor Vinex-locaties die worden ontwikkeld. Een tijdelijke ontheffing van deze milieumaatregel en een goede afwatering kan al veel ellende voorkomen. “

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de werkgeversorganisaties stelt de FNV een overeenkomst op, waarin staat aan welke eisen de ondergrond van bouwlocaties moeten voldoen. De eerste gesprekken zijn al geweest. Volgens Kokke ligt de bal nu bij dit ministerie.

Neprom

De Neprom (vereniging van projectontwikkelaars) onderzoekt samen met het ministerie van VROM de technische mogelijkheden om de werkvloer voor bouwvakkers te verbeteren. De Neprom fungeert vooral als een organisatie die zorgt voor de kennisoverdracht.

De FNV wacht af met welke resultaten de vereniging komt. Kokke: “Voor de winter moet het in orde zijn. Zo niet dan gaan we schoppen”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels