nieuws

FIEC pleit voor harmonisatie milieuvriendelijk materiaal

bouwbreed

Binnen de Europese Unie moet de meting van de milieubelasting van bouwmaterialen geharmoniseerd worden. Daarbij moet worden gekeken naar de gehele levenscyclus van delving tot afvalstof. Dit schrijft een door de EU ingestelde werkgroep in ‘een agenda voor duurzame bouw in Europa’.

Het is belangrijk om de levenscyclusbenadering te gebruiken bij bouwmaterialen. In bouwwerken kan het best voorkomen dat een materiaal op zichzelf beschouwd niet al te milieuvriendelijk is, maar wel belangrijk bijdraagt aan de milieuvriendelijkheid van het totale gebouw, benadrukt de werkgroep waarin de Internationale Federatie van Bouwwerkgevers (FIEC) een van de participanten is.

De methodiek om de levenscyclus te bepalen, moet het liefst door het Europees normalisatieinstituut CEN geharmoniseerd worden. Gebeurd dat niet dan betekent dat hogere kosten en indirect een belemmering voor export van bouwmaterialen, meent de werkgroep.

Overheden en de bouwmaterialenindustrie doen hun best om modellen te ontwikkelen en die dan ook te laten gebruiken om architecten te helpen rekening te houden met het milieu als zij bouwwerken ontwerpen. Daarbij is hantering van één methodiek voor de bepaling van de milieubelasting gedurende de levenscyclus noodzakelijk.

De werkgroep vindt verder dat de Europese bouwmaterialenindustrie en masse milieu management systemen moeten gaan hanteren. Dat mag volgens ISO 14001 maar andere systemen mogen ook. Als dit allemaal vrijwillig gedaan wordt, dan is strakke regelgeving voor bouwmaterialen nauwelijks meer nodig, zo meent de werkgroep.

De agenda zal ook de basis zijn voor de inbreng van de Europese bouwindustrie op de komende topconferentie in Johannesburg in september 2002. Deze top is het zoveelste vervolg op de eerste wereldtop in Rio de Janeiro in 1992.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels