nieuws

‘Exploitatie A4-corridor in éeacuten hand’

bouwbreed Premium

Voer drie projecten in de A4-corridor voor 2010 uit volgens het zogenoemde infraprovider-model. De exploitatie van de weg van Amsterdam naar Antwerpen moet in handen komen van éeacuten bedrijf. Verder zullen voor de stedelijke wegennetten van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam maatregelen genomen moeten worden.

Met deze aanbevelingen probeert de werkgroep-Blankert de plannen voor de A4-corridor in een stroomversnelling te brengen. Volgens de werkgroep is een mix van maatregelen nodig: van betere benutting van de bestaande weg tot verbetering van het onderliggende wegennet om de file-problemen in de Randstad op te lossen. Daarbij is uitbreiding van de A4 eveneens onvermijdelijk.

Drie projecten moeten in deze visie versneld worden aangepakt. Daarbij gaat het om de Tweede Coentunnel en de Westrandweg, de A4 Midden-Delfland en de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom. Deze projecten hebben gemeen dat er op korte termijn onvoldoende rijksgeld beschikbaar is, terwijl realisatie voor 2010 volgens de projectgroep nodig is.

Daarom stelt Blankert voor om voor deze tracés het zogenoemde infraprovidermodel te hanteren, zoals dat ook met succes voor de bovenbouw van de HSL-Zuid is gebruikt. Dat houdt in dat ontwerp, bouw, financiering en onderhoud gedurende een van tevoren vastgestelde periode in handen van éeacuten (bouw)combinatie worden gelegd. Die krijgt daarvoor een jaarlijkse vergoeding die mede wordt betaald uit de opbrengsten van de tolheffing.

De projectgroep doet de aanbeveling de drie projecten afzonderlijk van elkaar aan te besteden. Voor de hantering van het infraprovidermodel heeft de groep drie argumenten, een betere prijs-kwaliteitsverhouding, bijdrage aan doorstroming en versnelde realisatie door private financiering. De totale kosten raamt Blankert op 1,7 miljard euro (3,7 miljoen gulden) waartegenover de provider een jaarlijkse vergoeding krijgt van 184 miljoen euro, die overigens afhankelijk wordt gemaakt van de mate van beschikbaarheid. Net als bij de HSL-Zuid hoopt de groep daarmee te bereiken dat de provider zal kiezen voor een onderhoudsarme oplossing.

De exploitant van de corridor vervult in de visie een centrale rol. Een van de instrumenten die de exploitant heeft voor dynamisch verkeersmanagement, is het gedifferentieerd beprijzen van de weg: in spitstijden de hoofdprijs per kilometer, in rustige tijden een lage prijs.

De exploitant heeft verder een contractuele relatie met de betrokken overheden. Die overheden participeren zelf ook in de exploitatie. Het regime van financiële vergoedingen dat hiervan deel uitmaakt, zal zijn gericht op incentives aan de exploitant om de doorstroming te verbeteren. Blankert denkt daarbij aan een bonus-malussysteem waarin automobilisten bij onvoldoende doorstroming en bereikbaarheid niet betalen dan wel het betaalde bedrag terugkrijgen.

De projectgroep heeft een vingeroefening gemaakt van wat het financieel allemaal kan betekenen. Daarbij komt de groep uit op een netto-opbrengst van 0,7 miljard euro in de periode 2010-2020.

Snellere uitvoering mogelijk met infraprovider

Reageer op dit artikel