nieuws

Duitse autolobby wil snelwegen zesstrooks

bouwbreed

De Duitse auto-industrie wil dat de bondsregering zo snel mogelijk alle snelwegen zesstrooks maakt. De autolobby vreest een complete verkeerschaos als binnen enkele jaren de Europese Unie haar grenzen in het oosten opent.

“Uitbreiding van de snelweg is niet louter een kwestie van beton storten. En ons voorstel is al helemaal niet ingegeven uit concurrentieoverwegingen ten aanzien van het spoor”, verzekert voorzitter B. Gottschalk van branche-organisatie VDA. Veeleer zijn de extra stroken nodig om -samen met elektronische begeleidingssystemen- het verkeer op gang te houden. Bovendien ziet Gottschalk de aanleg als een belangrijke impuls voor de zwakke bouwconjunctuur.

Volgens de topman uit de auto-industrie dreigt de politiek zich weer eens door de ontwikkelingen te laten verrassen. Het geld voor de wegenbouw kan volgens hem uitstekend gevonden worden in de beoogde tolheffing voor het vrachtverkeer.

“Het tolgeld mag niet gebruikt worden als derde vorm van bijzondere belasting om gaten in de begroting te stoppen. Alleen als de middelen rechtstreeks geïnvesteerd worden in het wegennet, zal het bedrijfsleven bereid zijn extra geld te steken in de infrastructuur.”

De spoorwegmaatschappijen behoeven zich volgens de VDA geen zorgen te maken over de nieuwe investeringen omdat het snelwegennet alleen de verwachte groei niet kunnen opvangen.

Reageer op dit artikel