nieuws

Driedimensionaal onderzoek bodem

bouwbreed

T&A Radar heeft een 3D Borehole Radartechnologie ontwikkeld. De technologie biedt mogelijkheden voor een betere verkenning van de bodem en betekent een doorbraak op het gebied van grondradartechnologie. Deze innovatie levert sneller en kwalitatief betere informatie op voor tunnelboringen, jetgroutinjecties, blindgangerdetectie en het doormeten van olie- en gasreservoirs.

Het instrument heeft een lengte van ruim vier meter en een diameter van 15 centimeter. Het bovenste deel bevat, behalve veel elektronica, een motor waarmee de radar om zijn as kan draaien. In het onderste gedeelte zitten onder andere de dipool antennes die radarsignalen uitzenden en ontvangen.

Met behulp van deze geofysische techniek kan in de ondergrond de omgeving rondom een boorgat driedimensionaal met grote nauwkeurigheid tot op circa vijftien meter in kaart worden gebracht. Tot op heden was eigenlijk alleen een tweedimensionale detectie mogelijk.

Jetgroutkolommen

Eén van de toepassingsgebieden in de bouwsector betreft de controle op jetgroutkolommen. Mogelijk dat reeds bij de aanleg van de Amsterdam Noord-Zuidlijn de 3D-Borehole radar al wordt gebruikt. Bedenker en bouwer T&A Radar werkt samen het Franse Soletanche Bachy, fabrikant van jetgroutmachines en dit bedrijf is in de race voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Tot dusver is het maken van groutkolommen vaak nog een kwestie van goed geluk.

Het radarapparaat wordt aan het uiteinde van de injectielans in het boorgat gehangen. Tijdens het injecteren meet de radar voortdurend de omtrek van de kolom. Wanneer de kolom nog niet de juiste omtrek heeft verkregen, dan kan dat worden bijgestuurd door de lans langzamer omhoog te brengen dan wel door de druk op te voeren.

Op pagina 5:

• Grondradar zorgt wereldwijd voor veiligheid.

• Bodemopbouw en obstakels in kaart.

Reageer op dit artikel