nieuws

Bouw- en woningtoezicht blijft falen

bouwbreed Premium

De gemeentelijke bouw- en woningtoezichten functioneren nog steeds ver onder de maat en geconstateerde fouten worden slecht opgelost. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van VROM.

Ronduit zorgelijk blijven de missers bij sloopmeldingen, de controle op asbest en de toetsing aan het Bouwbesluit.

Vijf jaar geleden heeft de inspectie van het ministerie voor het eerst intensief gekeken naar het functioneren van de gemeentelijke diensten. De geconstateerde fouten blijken nu nog steeds niet opgelost. Bij een recent uitgevoerde nacontrole bleek dat driekwart van de gemeenten in eerste instantie wel verbeteringen heeft aangebracht. Op iets langere termijn is het schrikeffect echter verdwenen en vervallen de diensten in hun oude patroon.

De inspectie constateert dat op een aantal wezenlijke onderdelen de prestaties nog ver onder de maat blijven. “Het gaat hierbij in het bijzonder om toetsing aan het Bouwbesluit, de behandeling van sloopmeldingen, de toetsing aan asbest en handhaving op de kwaliteit van de bestaande voorraad en het toezicht tijdens de bouw”, aldus de begeleidende brief van staatssecretaris Remkes bij de rapportage.

Bij de reguliere controles van vorig jaar onder vijftig gemeenten bleken vergelijkbare knelpunten te spelen. In een kwart van de onderzochte gevallen kon de gemeente geen rapport van bodemonderzoek overleggen. De helft van de sloopvergunningen was niet volledig gecontroleerd en veelal ontbreekt de vereiste asbest-inventarisatie of is deze niet opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.

Bijkomend structureel probleem is dat de diensten over het algemeen matig zijn georganiseerd en te weinig capaciteit hebben om al de taken op het gebied van bouwregels goed uit te voeren. De meeste gemeenten kennen geen actief handhavingsbeleid en voeren hun toezichtszaken passief uit.

Commissie-Alders

De conclusies komen overeen met het onderzoek van de commissie-Alders na de cafébrand in Volendam. Daaruit vloeide een aantal aanbevelingen over brandveiligheid voort. Ook de vuurwerkexplosie in Enschede heeft het onderwerp van gemeentelijke handhaving bespreekbaar gemaakt.

De uitkomsten van twee inspectierondes en de nacontroles zijn zo zorgelijk dat Remkes al bezig is met een pakket maatregelen de huidige praktijk aan te pakken. Het is de bedoeling dat het kabinet dat nog deze zomer vaststel, zodat snel met de uitvoering kan worden begonnen. De inspectie van het ministerie wil uiterlijk in 2003 alle gemeenten een keer hebben doorgelicht.

Reageer op dit artikel