nieuws

Bodemas vervangt primaire grondstoffen in asfalt

bouwbreed

Toepassing van bodemas in asfalt is zowel civiel- als milieutechnisch mogelijk, zo is uit eerste proefprojecten gebleken. Het gebruik van bodemas kan een aanzienlijke besparing van primaire grondstoffen betekenen. Volgens Fenix Recycling uit Zaandam, dochter van Ballast Nedam Infra en ‘trekker’ van het project, staat de toepassing van bodemas in asfalt voor een doorbraak.

De Nederlandse taal is weer een woord rijker: Avifalt. Het is een nieuw soort asfalt, waarin bodemas is verwerkt, een restproduct dat overblijft na de verbranding van huisvuil. Gisteren werd aan de Amsterdamse Rozenburglaan het terrein van het sorteerstation van het afvalbedrijf geasfalteerd.

Bodemas kan worden ingezet als vervanger van grind, gebroken steen en zand. Het draagt op die wijze bij aan besparing op primaire grondstoffen.

Feniks Recycling uit Zaandam ontwikkelde het nieuwe asfalt in samenwerking met Ballast Nedam Infra en APNH. Het geloof van de partijen in het nieuwe product is groot. De verwerking van het bodemas in nieuwe toepassingen, zoals toeslagmateriaal in beton, cementgebonden funderingen en asfalt biedt voor alle partijen zowel milieutechnische als economische voordelen, weet J. de Wijs, leider van het Avifalt-project en werkzaam bij Fenix.

De verwerking is min of meer mogelijk geworden door het wegvallen van de ‘Bijzondere categorie’ in het Bouwstoffenbesluit, dat nu nog kaders aangeeft waarbinnen materialen kunnen worden toegepast. Voor 2003 is dat van de baan.

In Amsterdam ging gisteren een tweede pilotproject met het nieuwe type asfalt van start. Eerder is door de initiatiefnemers duizend ton Avifalt in twee lagen verwerkt op een ander sorteerstation van het afvalbedrijf. In het wegdek werden geen afwijkingen waargenomen, het restvochtgehalte was minder dan 0,1 procent. Ook de stofproductie tijdens de productie in de asfaltcentrale was minimaal.

De verspreiding van het materiaal was gemakkelijk en het liet zich goed verdichten. Deze resultaten stemden overeen met het civieltechnisch vooronderzoek. Milieutechnisch onderzoek wees uit dat het gehalte aan metalen en zouten ruim onder de detectiegrenzen van het Bouwstoffenbesluit (categorie 1A) liggen.

Splijtsterkte

De aanleg van dit tweede project in Amsterdam moet naast eventuele gevolgen voor het milieu ook inzicht verschaffen in de splijtsterkte, dynamische krimp en de mate waarin het Avifalt bestand is tegen vermoeidheid.

Toepassing van bodemas in asfalt is overigens niet nieuw. Op een bedrijfsterrein in Enkhuizen, ingericht voor de zwaarste verkeersbelasting, is het in het begin van de jaren negentig ook toegepast. Dat gebeurde eveneens op initiatief van Fenix en het asfalt ligt er nog als nieuw bij. De verwachting is dan ook dat onafhankelijk onderzoek de praktijkresultaten van Enkhuizen zullen bevestigen.

Van verdere toepassing van bodemas is destijds afgezien vanwege de beperkingen als gevolg van het Bouwstoffenbesluit en vanwege het gebruik van een te kleine fractie. Dat gaf bij de productie in de asfaltcentrales nogal de nodige problemen. Zo raakten onder meer de filters verstopt.

Het Avifalt bestaat voor een kwart uit bodemas, een kwart uit oud asfalt, 4,8 procent bitumen en voor het overige uit zand, graniet en vulstof. Het percentage bitumen is iets hoger dan in het gangbare asfalt.

Hiervoor is gekozen, omdat het met een kleine machine en met het nodige handwerk moet worden aangebracht. Met iets minder bitumen zou het volgens een woordvoerder van Ballast Nedam even goed kunnen wanneer grote asfalteringmachines worden ingezet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels