nieuws

Bewoners boos over aanpak van geluid spoor

bouwbreed

Omwonenden van de te heropenen spoorlijn Enschede-Gronau en woningcorporatie Domijn zijn boos op de Enschede. Reden is een brief die zij van de gemeente ontvingen met de opdracht geluidwerende maatregelen aan de woning te treffen tegen overlast van het toekomstige treinverkeer.

De gemeente wil de bewoners dwingen onderzoek te laten doen naar hun woning. Zo niet, ‘dan vervalt het recht op vergoeding van de geluidwerende voorzieningen in een later stadium’, zo staat dreigend in de brief vermeld.

“Zo’n opmerking is absoluut niet gepast. Veel te kort door de bocht. Zo ga je niet met je burgers om”, meent een verontwaardigde R. Kalsbeek, manager wonen en relatiebeheer van verhuurder Domijn. Die vergoeding zou worden verstrekt door NS Railinfrabeheer, de exploitant van de spoorlijn. Maar de huurders van Domijn willen helemaal geen gevelisolatie toepassen. Evenals de woningcorporatie pleiten ze voor geluidsschermen langs het spoor. Bovendien zijn de bewoners verontwaardigd over het oprekken van de geluidsnorm van 57 dB(A) op de buitengevel. De provincie heeft groen licht gegeven om de norm op te schuiven naar maximaal 62 dB(A).

Volgens Kalsbeek kunnen de bewoners met laatstgenoemde norm leven als langs het spoor geluidsschermen worden geplaatst. Maar de gemeente heeft laten weten dat esthetisch en financieel niet verantwoord te vinden. De gemeente stelt voor om eventueel suskasten tegen de gevelwand, muurdempers, dubbele beglazing of borstweringen toe te passen. Het bureau Nibag zal onderzoeken of deze maatregelen wenselijk zijn. “Het is heel discutabel of de gemeente gevelisolatie kan opleggen aan bewoners. Dat laten we momenteel uitzoeken door onze advocaat.”

Eigen onderzoek

Kalsbeek vindt dat suskasten niet afdoende helpen. “Nee, want als de mensen buiten willen zitten, hebben ze ook last van het lawaai. Geluidsschermen langs het spoor bieden wel uitkomst.”

Desalniettemin adviseert Domijn haar huurders mee te werken aan een onderzoek. “Begrijp me goed, wij willen die spoorlijn niet tegenhouden. Economisch gezien profiteert Enschede ervan. Maar laat onze burgers er niet de dupe van worden”. Overigens voert de woningcorporatie ook zelfstandig onderzoek uit naar de staat van de woning. “We laten onder meer de fundamenten van de woningen doorrekenen op de trillingshinder van de trein.”

Volgens een voorlichter van de gemeente zal Enschede zich nog eens over de brief buigen. “Ik denk dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij is opgediend. In overleg met de bewoners kunnen we eruit komen. Uiteindelijk gaat het erom welke maatregelen verantwoord zijn. Misschien moeten we wel op ons besluit terugkomen.” De ambtenaar die de brief heeft opgesteld was voor commentaar niet bereikbaar wegens vakantie.

Nibag komt voor eind september met een rapport.

Reageer op dit artikel