nieuws

Bestuurders AVBB Waterweggebied uiten zorgen over oplopende kosten

bouwbreed

De productie van 55.000 huizen dit jaar is nog aan de optimistische kant, voorspelt AVBB Waterweggebied. In de praktijk zien bouwers in de Rotterdamse regio plannen steeds vaker stuklopen op de kosten en procedures. De offertes liggen gemiddeld eenderde hoger dan de ramingen en ze houden hun hart vast voor de gevolgen van het nieuwe Bouwbesluit.

D. van Well, voorzitter van de raad van bestuur van Dura Vermeer en C. Hartman, directeur van HBG-Volker Bouwmaatschappij, hebben er een hard hoofd in. Ze uiten hun ongerustheid als respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van AVBB Waterweggebied.

Mannen uit de praktijk, die met stijgende verbazing de uitlatingen van staatssecretaris Remkes volgden over de instortende woningbouwproductie. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is tot een vooroorlogs dieptepunt gedaald en bijna gehalveerd ten opzichte van de jaren tachtig.

Naïef

Ze maken zich ronduit boos over de naïviteit van Remkes om te denken dat de grond-, weg- en waterbouw capaciteit zou wegzuigen uit de woningbouw. “Dan heeft hij weinig van de bouw begrepen. Dat zijn twee afzonderlijke bouwpoten, die heel verschillende vaardigheden vragen en nauwelijks uitwisselbaar zijn. Het is uitgesloten dat ik mensen die met de aanleg van de hogesnelheidslijn bezig zijn, ook zou kunnen inzetten op woningbouwlocaties”, vindt Van Well.

Van Well en Hartman zijn het eens met de staatssecretaris dat het zwartepieten maar eens afgelopen moet zijn. Ook zijn ze overtuigd van de complexiteit van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de inzakkende bouwproductie. “Het is hoog tijd voor een gezamenlijke oplossing.”

Het belangrijkste advies aan staatssecretaris Remkes is dat hij de regierol bij herstructureringsprojecten vlot trekt. “Van de binnenstedelijke herstructurering komt nog helemaal niets terecht door de gebrekkige samenwerking. Echt niets. Het opgeleverde aantal woningen is bijna nul en loopt ver achter bij de ramingen van het ministerie”, weet Hartman.

Begroting

Een hele reeks van factoren jagen de bouwkosten op. “Materialen, bouwstoffen, loonkosten, NEN-normen, het Bouwbesluit, het Bouwstoffenbesluit en extra voorzieningen op het gebied van arbo en dubo.” Oorzaken waardoor huurhuizen standaard kampen met een onrendabele top van een ton of hoger. De kosten daarvan worden via grondquota verrekend met een totaal nieuwbouwplan.

“Juist die begroting komt steeds vaker niet rond. De combinatie van ambitieniveau van de plannen, grondquota en opgedrongen volkshuisvestingsprofielen deugt meestal van geen kant”, ervaart Van Well. “Het probleem was nog niet echt zichtbaar, omdat kopers bereid waren hoge prijzen voor huizen te betalen, maar dat break-evenpoint is inmiddels bereikt. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten, waardoor plannen steeds vaker in een laat stadium versoberd moeten worden, met alle kosten van dien.”

De brancheorganisatie voor de Rotterdamse regio heeft ook al doorgerekend wat de kosten van het nieuwe Bouwbesluit zijn, dat volgend jaar maart van kracht zal worden. Minimaal 10.000 gulden per huis is de voorzichtige schatting. Plafondhoogten van 2,6 meter, binnendeuren van 2,3 meter, een geluidsniveau van maximaal 5 decibel en extra brandveiligheidseisen drijven de kosten verder op. De AVBB-bestuurders vrezen het ergste voor de komende jaren en verwachten dat de woningbouwproductie nog verder onder druk zal komen te staan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels