nieuws

AVBB gedwongen fors in te krimpen

bouwbreed

Het AVBB gaat behoorlijk inkrimpen. Een aantal taken wordt ondergebracht bij een nieuwe paritaire organisatie. Samen met de concentratie van werkgeversorganisaties in de bouw zal dit uiteindelijk leiden tot een federatie AVBB van minimale omvang.

Het nieuwe Technisch Bureau gaat zich bezighouden met allerlei paritaire zaken, zoals de aansturing van paritaire fondsen, maar ook het secretariaat van de cao. Directe aanleiding voor de oprichting is de reorganisatie binnen het SFB. De publieke poot die de sociale zekerheid uitvoert, verdwijnt naar de overheid, de commerciële poten zijn al of worden nog afgestoten. Van het SFB blijft dan alleen nog de uitvoering van de cao-regelingen en de pensioenen over. Het bureau moet er nu voor zorgen dat sociale partners weer meer greep krijgen op beleid en uitvoering rond de cao-regelingen.

Daarnaast speelde een rol dat het secretariaat van de cao verdeeld was over AVBB en de bonden. Dat werkte niet echt goed bij de uitwerking en uitvoering van cao-afspraken. Daarom gaat het secretariaat daarvan per 1 augustuseveneens onder het bureau vallen.

In de bouw wordt dit als een eerste stap gezien op weg naar een veel kleiner AVBB. De redenering erachter is dat de bouwleden binnen het AVBB zich verenigen in twee machtsblokken. Aan de ene kant het GWW-overleg waarin Vianed, de federatie van NVWB en VAGWW, samen met andere werkgeversorganisaties in de gww-sector zitten; aan de andere kant BouwNed, de federatie van NVOB en VGBouw, waarmee praktisch de hele b&u-sector is verenigd.

Zowel Vianed als BouwNed hebben de ambitie als belangenbehartiger op te treden voor hun achterbannen. Op zich is dat logisch, omdat de belangen van gww- en b&usector lang niet altijd gelijk lopen.Voor het AVBB blijft er in dat geval nog minder werk over. Slechts als sprake is van belangen die de gehele bouwsector aangaan, is het AVBB nog een logische gesprekspartner.

Hetzelfde geldt voor de diverse cao’s in de bouw. Naar het zich laat aanzien, zullen er hoe langer hoe meer deel-cao’s komen dan wel aanvullende afspraken op éeacuten of twee grotere cao’s. Het betekent in ieder geval dat de rol van het AVBB als cao-onderhandelaar zich zal beperken tot grote hoofdlijnen.

Stroomversnelling

Dit proces zal volgens insiders nog in een stroomversnelling raken als de aloude wens van éeacuten Bouwhuis voor alle bouworganisaties in vervulling zal gaan. Voorlopig lijkt het erop dat er éeacuten gww-huis komt in Gouda, en éeacuten b&u-huis, waarvan de vestigingsplaats nog niet vaststaat.

AVBB-directeur P. van Rooijen zegt dat er veel zaken nog in discussie zijn, zoals bijvoorbeeld het Bouwhuis. Ook wat de organisaties allemaal gaan doen en wat de taken van het AVBB zouden worden, zijn nog onderwerp van gesprek. “Er zijn nog geen besluiten genomen”, zegt hij. Dat is in zijn visie jammer, omdat de gesprekken erover al voor de nodige onrust zorgen binnen de organisaties. “En dat is slecht voor de bedrijfstak.”

Reageer op dit artikel