nieuws

‘Architectenbureau aansprakelijk voor schade in zwembad’

bouwbreed

De gemeente Steenwijk stelt architectenbureau Koppert en Koenis uit IJsselstein aansprakelijk voor de schade in het zwembad De Waterwijck. Daar kwam in de nacht van 10 op 11 juni het plafond boven het wedstrijdbad naar beneden. Koppert en Koenis doet nog geen enkele mededeling over het ongeval.

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om een voorlopige aansprakelijkheidsstelling. Onderzoek van TNO in opdracht van de gemeente heeft uitgewezen dat het plafond is ingestort als gevolg van het bezwijken van roestvaststalen (rvs) ophangstangen van de ventilatiekokers door chloordamp-spanningscorrosie.

Het TNO-rapport is een belangrijke basis voor verder onderzoek naar de aansprakelijkheid en zal ook naar schade-experts en verzekeraars worden gestuurd. Het onderzoek naar de aansprakelijkheid zal naar verwachting nog enige tijd duren. De woordvoerder doet daarom geen uitspraken over de feitelijke aansprakelijkheid.

Verwijtbaar

Of het architectenbureau aansprakelijk kan worden gesteld, is nog maar de vraag. In de Standaardvoorwaarden Rechtspositie Opdrachtgever en Architect (SR 1997) staat dat de architect tegenover de opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van een verwijtbare fout door de architect begaan.

Volgens TNO was begin jaren negentig al bekend dat bepaalde soorten roestvast staal onder trekspanning kunnen corroderen in omstandigheden met chloordampen en hoge temperatuur en luchtvochtigheid.

“In vakliteratuur is daarover geschreven”, zo heeft TNO-medewerker J. Brekelmans laten weten. Waarschijnlijk was het architectenbureau daarvan niet op de hoogte.

Legering

Naar aanleiding van het onderzoek riep TNO zwembadbeheerders in het hele land vorige week op de plafondconstructie te controleren. Mogelijk is de legering van het roestvast staal die in Steenwijk is gebruikt vaker toegepast bij de bouw van zwembaden.

De standaardvoorwaarden geven aan dat de architect bij een volledige opdracht (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bouwbegeleiding) voor een bouwproject, indien aansprakelijk, schade dient te vergoeden met een minimum van 150.000 gulden, of, indien het honorarium van de architect hoger is dan 150.000 gulden, tot een bedrag gelijk aan het honorarium van de architect, met een maximum van 1.500.000 gulden.

De hoogte van het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van onder andere complexiteit van het werk en de bouwkosten. Een en ander is ook vastgelegd in de SR 1997.

Hoe de ‘marsroute’ van de gemeente bij de juridische afhandeling van de aansprakelijkheid is, wil de woordvoerder niet zeggen. Maar in de voorwaarden van de architect staat dat elke aansprakelijkheid van de architect vervalt door het verloop van vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is beëindigd.

Elke rechtsvordering, welke na verloop van vijf jaar na het eindigen van de opdracht aanhangig wordt gemaakt , is niet-ontvankelijk volgens dit document. Het zwembad is negen jaar geleden gebouwd.

De omvang van de schade is nog niet bekend, zo meldt de woordvoerder van de gemeente Steenwijk. Sinds het ongeval is een ambtelijke werkgroep bezig met een plan van aanpak voor herstel. Bekeken wordt wie dat zou moeten gaan doen.

Of Architectenbureau Koppert en Koenis dat gaat doen, is nog niet zeker. Het onderzoek tot nu toe geeft nog geen aanleiding om met een ander bureau in zee te gaan.

Keuze

“Zolang de aansprakelijkheid niet vaststaat, is er geen reden dit bureau aan de kant te zetten”, aldus de woordvoerder. Maar een ander bureau inschakelen kan ook. Zo’n bureau moet meehelpen met het maken van een keuze voor het systeem voor het nieuwe plafond en de luchtkokers en de ophanging daarvan.

Het zwembad blijft gesloten totdat de herstelwerkzaamheden zijn afgerond.

Corrosie oorzaak bezwijken ophangstangen

Reageer op dit artikel