nieuws

Afname van economische groei pijnlijk

bouwbreed

De dalende economische groei wordt zo langzamerhand duidelijk zichtbaar. Als eerste ziet de bouwmaterialenbranche voor de derde achtereenvolgende maand de gemiddelde dagomzet afnemen. In de sector overheerst pessimisme omdat de vraag zich maar niet herstelt.

Waar velen al enige tijd een teruggang in de bouwproductie voorspelden, toont de praktijk nu dat dit werkelijkheid gaat worden. Dit komt naar voren uit uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april 2001 is de totale omzetwaarde in de sector met 1,2 procent gestegen ten opzichte van april 2000. De afzetprijs steeg met 4,4 procent. Dit betekent dat er sprake is van een volumedaling van 3,1 procent.

Dit percentage is voor een groot deel te wijten aan de buitenlandse markt, die 6 procent kromp. De binnenlandse omzet is met bijna 2 procent afgenomen. Tegelijkertijd echter zijn de marges wel toegenomen, doordat de verkoopprijzen zijn gestegen terwijl de verbruiksprijzen iets daalden.

Personeel

In de bouwmaterialenindustrie blijft men pessimistisch over de nabije toekomst. Dit heeft te maken met de stagnatie in orderontvangsten. Die zijn in mei gelijk gebleven. Dit geldt dan vooral voor de binnenlandse markt. Tot en met augustus verwachten de producenten dat de productie licht afneemt, terwijl de verkoopprijzen verder zullen stijgen.

In de timmerindustrie is het beeld iets anders. Hier doet zich het curieuze beeld voor dat de bedrijvigheid is toegenomen in mei terwijl de orderontvangsten zijn afgenomen. Die daling wordt zelfs als zeer fors beoordeeld. Tot en met augustus wordt echter nog een verdere stijging van de productie verwacht. De verkoopprijzen zullen flink stijgen, zo verwachten de timmerfabrikanten.

Dat een en ander met de afname van de economische groei te maken kan hebben, tonen de productiebelemmeringen aan. Nog altijd is gebrek aan personeel nummer één in het lijstje. In het eerste kwartaal van dit jaar is het percentage echter gehalveerd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2000. Onvoldoende vraag dreigt in rap tempo de belangrijkste oorzaak te worden van de stagnaties in de productie.

Inflatie

De vraag is nu of dit beeld ook de rest van dit jaar zal voortzetten. De meest recente economische indicatoren geven aan dat van herstel nauwelijks sprake kan zijn. De economische groei in ons land is in het eerste kwartaal uitgekomen op 1,6 procent. Daarmee is voor het eerst sinds jaren de groei in Nederland onder het gemiddelde in de Eurozone gedaald.

Ook andere indicatoren staan op rood. Zo is de gezinsconsumptie in april met 0,4 procent gestegen, de kleinste toename in jaren. De inflatie is iets gedaald, met 0,4 procentpunt, maar ligt met 4,5 procent nog altijd veel te hoog. Het CBS durft echter de voorspelling niet aan of ons land wat de inflatie betreft over het dieptepunt heen is.

Dit komt onder meer omdat de afname vooral te danken is aan de daling van de benzineprijzen. Gezien de recente afspraken binnen de olieproducerende landen om de productie te beperken, valt een prijsverhoging zeker niet uit te sluiten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels