nieuws

Zeiler wordt hoogleraar installatietechnologie

bouwbreed

Ir. W. Zeiler treedt vanaf 1 september op als hoogleraar installatietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven bij de Faculteit Bouwkunde, capaciteitsgroep FAGO (Fysische aspecten van de gebouwde Omgeving). De leerstoel betreft een vijfjarige opleiding die in 2002 begint. Zeiler volgt prof.ir. P. Leijendeckers op en blijft één dag per week adjunct-directeur kennisoverdracht & technologieontwikkeling bij installatiebedrijf Kropman.

De opleiding geldt als een nieuwe opzet van de bestaande opleiding installatietechniek aan de TU Eindhoven. Zeiler richt zich op alle aspecten van onderwijs en onderzoek, inclusief het bachelor- en masterprogramma, het Ph.D-programma voor promovendi en postacademisch onderwijs, zoals het ontwerponderwijs bij het Stan Ackermans Instituut. De nieuwe opleiding hoopt op termijn jaarlijks 45 studenten te onderwijzen.

Toekomst

De leerstoel kwam er mede door inspanningen van de VNI (Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven), de UNETO (Unie van Elektrotechnische Ondernemers), de WOI (Stichting Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Installatietechniek) en de TVVL (Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen). De bedrijfstak installatie heeft zich altijd sterk gemaakt voor een academische opleiding voor het vakgebied.

“De opleiding installatietechnologie en het duaal-leren-programma dienen op de agenda te komen van middelbare scholieren, installatiebureaus en adviesbureaus”, meent Zeiler. “Het lijkt me hartstikke leuk om jonge mensen enthousiast te maken voor het vak en het vak toekomst te geven. Om het minder techniek te laten zijn en meer technologie, ofwel de brug te slaan tussen techniek en wetenschap.” Hij wil studenten vooral leren beeldend te werken, zodat ze goede aansluiting vinden bij architecten. “Beeldend kunnen werken is een voorwaarde om tot een integrale benadering te komen en integraal te ontwerpen. De benoeming voor de leerstoel installatietechnologie is een erkenning van het kennisniveau van Kropman, waarvan ik een representant ben.”

Werktuigbouw

Zeiler (1956) studeerde in Enschede werktuigbouwkunde bij de vakgroep Ontwerp- en constructieleer met als afstudeerrichting methodisch ontwerpen.

In 1983 trad hij in dienst bij Kropman. Hij was er achtereenvolgens technisch beleidsmedewerker, vestigingsleider, adjunct-directeur van de vestiging Rijswijk en adjunct-directeur kennisoverdracht en technologie-ontwikkeling voor het hele installatiebedrijf. Daarbij begeleidde hij studenten van technische hogescholen die bij Kropman een afstudeerproject uitvoerden. Ook is hij gastdocent aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde.

Op het gebied van technologieontwikkeling werkte hij onder meer samen met het ECN in Petten, het ATO in Wageningen, TNO Bouw, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente. Verder is hij voorzitter van de stuurgroep Klimaattechniek van de TVVL en lid van de technische raad van de TVVL. Met zijn publicaties over installatietechniek verwierf hij in 1994 de B.J. Max-prijs.

Ir. Zeiler wil in zijn nieuwe functie als hoogleraar installatietechnologie een brug slaan tussen techniek en wetenschap.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels