nieuws

Werkgroepen steunen bouwdigitalisering

bouwbreed Premium

Bij de werkgeversvereniging VGBouw is vorig jaar een project gestart onder de naam Digibouw, met als doelstelling te bepalen welke e-businesskansen er liggen voor de bouw . Een nauw betrokken consultant erkent dat de mogelijkheden niet zo onbegrensd zijn als hij een jaar geleden dacht.

Op 27 juni wordt in Zeist een middag georganiseerd, die als vervolg kan worden gezien op de drukbezochte in MediaPlaza-presentatie tijdens de Bouwbeurs in februari. Drijvende krachten achter Digibouw zijn leden van de stuurgroep Informatisering van BouwNed: prof. Ger Maas van Bam NBM, Cees van Geel van HBG en Willem Schrieks van VGBouw.

Het project Digibouw zoekt eenzelfde inbedding als het kwaliteitsproject MKS Bouw uit begin jaren negentig; de projectgroepen en gestelde doelen waren helder omschreven, wat de basis was voor het succes. Daarom heeft Digibouw gekozen voor een vergelijkbare opzet: zowel kennisontwikkeling als werkgroepen die daadwerkelijk met de onderwerpen aan de slag gaan. Het aspect kennisontwikkeling heeft onder meer geleid tot een omgevingsanalyse, waarvan alle bezoekers van de bijeenkomst in Zeist een cd-rom meekrijgen met een overzicht van alle e-businessmogelijkheden die voor de bouwsector interessant zijn en in maart dit jaar op het web beschikbaar waren.

Vervolgens moet elke bouwondernemer natuurlijk kunnen bepalen: wat is voor mij zinvol? Want lang niet elke toepassing is immers voor iedereen nuttig. Daarvoor is een ‘quick scan’ ontwikkeld door de begeleidende bureaus Infocus en CMG: een snelle methode om te bepalen wat de bestaande situatie bij een bedrijf is en welke ambities het heeft. Dan krijg je inzicht in de gebieden die voor het bedrijf zinvol zijn en de randvoorwaarden die er zijn om ermee aan de slag te kunnen. De volgende stap in het project is deelname aan een werkgroep die bestaat uit bedrijven met overeenkomstige doelstellingen op e-businessgebied. Deze aspecten komen aan de orde op de bijeenkomst in Zeist over twee weken.

Genuanceerd

Directeur Hans Wamelink van Infocus zal de presentatie over de werkgroepen houden. Infocus heeft het Digibouw-project inhoudelijk vormgegeven en is dus vanaf het begin betrokken. Wamelink: “Eerlijk gezegd ben ik na een jaar genuanceerder over de kansen en mogelijkheden van e-business voor de bouw: je moet als bouwonderneming heel goed bekijken wat je doet en óók wat niet. De kans op succes hangt duidelijk af van zowel de mate van bestaande automatisering in je bedrijf als de mate van organisatie. Dat komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren bij het inzetten van een project-extranet voor de digitale communicatie rond een bouwproject. Als je een bouwteam hebt dat al goed georganiseerd werkt, helpt zo’n hulpmiddel je om het net een stap hoger te krijgen in snelheid en efficiëntie. Maar als de samenwerking en organisatie zonder zo’n platform ook al niet werkt, helpt het je niets.”

Verbetering

Toch blijft Wamelink geloven in de mogelijkheden van e-business voor de bouw: “Omdat de bouw per definitie op verschillende locaties aan één werk bezig is, zou informatie- en communicatietechnologie een belangrijke rol moeten kunnen spelen, op z’n minst in de verbetering van de communicatie.”

Dat is iets wat de werkgroepen in de praktijk moeten uitwijzen; daar worden daadwerkelijk opgedane ervaringen met e-business uitgewisseld. Terecht is hiervoor gekozen: alleen door een toepassing echt te gebruiken, kun je erachter komen of hij werkt. “De werkgroepen bepalen zelf hun marsroute en ambitieniveau”, licht Wamelink toe. “Ze kunnen zelfs zover gaan als samen investeringen doen.” Elke werkgroep wordt straks begeleid door een procesdeskundige van Infocus een een e-business-deskundige van CMG.

En wie zal dat betalen? Dit project wordt voor een belangrijk deel betaald door VGBouw en zijn leden zelf, maar ondersteund door de campagne ‘De bouw gaat digitaal’ van EC Platform Bouw en een subsidie van Syntens. De Digibouw-bijeenkomst op 27 juni van 13 tot 18 uur en is ook voor niet-leden toegankelijk.

vgbouw@vgbouw.nl.

Reageer op dit artikel