nieuws

Vertwijfeling over ongelukken in bouw

bouwbreed

Meer dan 25 procent van alle arbeidsongevallen in Nederland vindt plaats op een bouwplaats, zo blijkt uit de laatste cijfers van de arbeidsinspectie. Werkgevers en werknemers vragen zich vertwijfeld af wat ze nog meer kunnen doen om het tij te keren. “Nog meer regels, werkt contraproductief.”

Donderdag meldde Cobouw dat het aantal ernstige ongevallen in de bouw vorig jaar ten opzichte van 1999 met 12 procent is gestegen. Bijna zevenhonderd bouwvakkers moesten zich in 2000 laten behandelen in het ziekenhuis omdat zij op een bouwplaats gewond waren geraakt.

Schrikbarend veel, vinden ook de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de bouw.

“Er gebeurt echter genoeg om ongelukken te voorkomen”, zegt

J. Bos van FNV Bouw. “Als je kijkt naar de arboconvenanten die zijn gesloten en de afspraken die gemaakt zijn in de cao, dan kun je stellen dat werkgevers en werknemers ervan doordrongen zijn dat er wat gedaan moet worden aan het aantal arbeidsongevallen.”

Boosdoener

Afspraken maken is een, afspraken naleven is echter twee. “In de praktijk blijkt men zich toch niet goed aan de regels te houden. Dat geldt voor werkgevers maar ook voor werknemers”, aldus Bos. “Ik denk dat het ook vooral schort aan de toezicht op de naleving. De arbeidsinspectie controleert redelijk intensief, maar toch niet genoeg. Wij hebben al eerder aangegeven dat er nog meer controleurs ingezet mogen worden in de bouw.”

Bos ziet het schreeuwend tekort aan bouwpersoneel als grote boosdoener. “Door het personeelstekort krijg je ook de minder ervaren mensen en werknemers uit het buitenland op de bouwplaats. Die zijn doorgaans slechter op de hoogte van de cao-regels.” Bos denkt voorts dat het toenemend aantal zzp’ers een factor is. “Zij hebben misschien toch andere normen. Er is veel werk voor ze, maar ze moeten wel hun contracten naleven. Wellicht dat ze daardoor wat nonchalanter zijn.”

FNV Bouw gaat zelf meer aandacht schenken aan de naleving van cao-afspraken, zegt Bos. Hij hoopt dat dat ook bij kan dragen aan een vermindering van het aantal ongevallen. Want dat de ongevallencijfers omlaag moeten, staat voor de vakbond vast.

Regels

BouwNed, de federatie NVOB en VGBouw, is die mening ook toegedaan. “Niemand heeft vrede met het huidige aantal ongevallen in de bouw en de toename ervan”, zegt woordvoerder L. Steijn.

Overigens vindt Steijn wel dat de cijfers van de arbeidsinspectie gerelativeerd moeten worden. “Vooropgesteld: elk ongeluk is er een te veel. Maar die 696 ongevallen moeten ook afgezet worden tegen het aantal van driehonderdduizend mensen dat actief is in de bouw.”

Net als de vakbonden, menen de werkgevers dat er aan de regelgeving niets schort. “Er is in ieder geval geen gebrek aan regels”, zegt Steijn. “Het ligt veel meer aan de bewustwording bij en de mentaliteit van mensen. En die verander je niet met regels. Sterker, nog meer regels kan wel eens contraproductief werken. We zijn veel meer gebaat bij goede voorlichting.”

Aboma Keboma-directeur C. Pasmooij is voorzichtig met het trekken van conclusies, omdat de verbeterde registratie van arbeidsongelukken van tegenwoordig een vertekend beeld kan geven. “Maar”, zegt hij, “onze indruk is dat het aantal ongelukken in ieder geval niet is gedaald. Wat we wel zeker weten is dat de inspanningen van bedrijven om ongelukken te voorkomen zijn toegenomen.”

Productiviteit

Dat wijst er volgens Pasmooij op dat een mogelijke toename van het aantal arbeidsongevallen te wijten is aan de gestegen arbeidsproductiviteit. Ook het grote gebrek aan vakbekwaam personeel werkt volgens hem ongelukken in de hand.

“Er is nog een lange weg te gaan. Opdrachtgevers en ontwerpers hebben wat dat betreft een extra taak gekregen. Maar ook werknemers zullen zich verder moeten inspannen. Want met de mentaliteit van de werknemers zit het ook niet altijd goed, heeft onderzoek van FNV aangetoond.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels