nieuws

Tweede Kamer eist opheldering over HSL-Oost

bouwbreed

De Tweede Kamer wil weten waarom er geen verdubbeling van het spoor komt op het traject van de HSL-Oost. De fracties hebben ministers Netelenbos (Verkeer) en Pronk (VROM) gevraagd waarom zij afzien van het besluit om het spoor tussen Amsterdam en de Duitse grens uit te breiden voor de hogesnelheidslijn.

De bewindspersonen hebben een groot aantal vragen voorgelegd gekregen, die ze in het zomerreces mogen beantwoorden. In het nieuwe parlementaire seizoen zal op basis van dit ‘huiswerk’ een debat worden gehouden.

De Tweede Kamer wil een volwaardige hogesnelheidslijn richting Duitsland. Verdubbeling van het spoor (van twee naar vier) is daarvoor noodzakelijk, stellen de fracties. Netelenbos en Pronk vinden dat te duur. De kosten wegen niet op tegen de geringe tijdwinst op dubbel spoor en bovendien is de capaciteit van het huidige traject voldoende, aldus de ministers.

PvdA-Kamerlid Feenstra vindt de geringe tijdwinst “een onzinnig argument”. “Voor de HSL-Zuid bouwen we een tunnel van een miljard gulden in het Groene Hart voor drie minuten tijdwinst tussen Amsterdam en de Belgische grens. Het gaat erom dat de HSL-Oost net als de HSL-Zuid deel gaat uitmaken van het Europese netwerk van hogesnelheidslijnen waarop de treinen overal even snel moeten rijden.”

De Tweede Kamer wenst duidelijkheid over de prognoses over het aantal passagiers dat op de lange termijn van de HSL-Oost gebruik zal maken. Ook willen de fracties inzicht in de resterende capaciteit van het huidige spoor.

Reageer op dit artikel