nieuws

Toepassing van secundaire grondstof blijkt lucratief

bouwbreed Premium

Bij de aanleg van het industrieterrein het Noorderveld in Wormerveer is op grote schaal gebruik gemaakt van secundaire grondstoffen. Voor de ophoging van het terrein van 42 hectare heeft Aannemingsbedrijf Seignette BV uit Assendelft zo’n miljoen ton licht verontreinigde grond categorie 1 toegepast. Het eerste grootschalige particuliere project bewijst dat het ook geldelijk voordeel oplevert.

Vrijwel elke locatie die in de Zaanstreek beschikbaar is voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen ligt in een veenweidegebied. Sloten en watergangen doorsnijden over vele kilometers het weidelandschap waaronder een circa twintig meter dikke slappe veenlaag schuilgaat. Het waterpeil ligt doorgaans hoogstens enkele decimeters lager dan het maaiveld.

Het bouwrijp maken van veenweidegebied is gewoonlijk een natte bedoening. Tot op heden werden de sloten – meestal voor driekwart gevuld met bagger – vaak gedempt met gewoon zand. Daaroverheen kwam een laag grof puin of wat er ook voorhanden was. Zelfs hoogovenslakken zijn toegepast. Maar de metersdikke laag zand waarmee het ‘nieuwe’ land werd opgehoogd, veroorzaakte soms aanzienlijke zettingsverschillen op oppersingen, zodanig zelfs dat de modder uit de gedempte sloten soms letterlijk naar boven werd geduwd.

“Bij de ontwikkeling van het Noorderveld hebben we de traditionele weg verlaten en gekeken welke secundaire bouwstoffen voor bepaalde toepassingen precies voorhanden waren”, zegt Koen Ruiter van Seignette Advies en Milieu.

“Aanvankelijk gingen we ervan uit dat we circa vijf jaar nodig zouden hebben om de beschikbare secundaire bouwstoffen bij elkaar te schrapen. Maar gaandeweg bleek dat het bedrijventerrein snel beschikbaar moest komen dus waren we gedwongen heel actief op te treden. Met de Grondbank Combinatie van Afvalzorg hebben we een samenwerkingsverband opgericht. We haalden een deel van de grond bij de Grondbank weg en vervolgens vonden andere marktpartijen ons. Veel materiaal komt uit bouwputten in Amsterdam en Zaandam. Een behoorlijke hoeveelheid is afkomstig uit grondverzetwerk van ons eigen aannemingsbedrijf aan de spoorlijn Best – Eindhoven. De grond is per schip naar Wormerveer gekomen. In plaats van de verwachte vijf jaren, hadden we de benodigde secundaire grondstoffen in ruim twee jaar bij elkaar.”

Besparing

In het nieuwe concept worden de sloten in het veenweidegebied niet meer gedempt met zand maar met de veenachtige laag van de oppervlakte van de weilanden, eventueel aangevuld met houtsnippers. Daarmee wordt feitelijk de ondergrond tot een eenvormige pannenkoek gemaakt waarop gelijkmatige druk kan worden uitgeoefend. Over deze laag komt een 1,25 meter dikke laag categorie 1 grond en daarover een meter primair zand.

“Het grootste financiële voordeel van dit grootschalig hergebruik zit hem uiteraard in de vervanging van het zand door categorie I grond”, zegt Ruiter.

“Voor de ontwikkeling van het hele bedrijventerrein betekende dat een netto besparing van ettelijke miljoenen. Het werken met secundaire grondstoffen betekent ongelooflijk veel registreren, controleren, archiveren en verantwoording afleggen aan overheden. Daarnaast heb je nog je bemonstering. Reken voor al dat werk maar op een fulltime kracht. Ook op logistiek gebied moet je een prestatie van formaat leveren. Maar we weten nu dat het volledig hergebruik van grondstoffen niet aan kleine projecten gebonden is.”

De verwerking van secundaire grondstoffen past bij Seignette heel aardig in de organisatie, benadrukt Kees Jongens van Aannemingsbedrijf Seignette, dochter van Heijmans. “We zijn sterk in het graven, maar we slagen er op deze manier ook betrekkelijk eenvoudig in de grond weer kwijt te raken. Het is een manier om werk met werk te maken. Wij hebben bijvoorbeeld het grondwerk aangenomen voor de bouwput van de Breitnertoren in Amsterdam. De grond die we daar hebben weggehaald, is op Het Noorderveld gebruikt. Ik durf te stellen dat we alleen omdat we een bestemming voor die grond hadden, dat werk tegen een voor de opdrachtgever aantrekkelijke prijs naar ons toe hebben kunnen halen.”

Ingedikt bagger

De samenwerking met de Grondbank Combinatie van Afvalzorg lijdt sinds de oplevering van het bedrijventerrein een slapend bestaan. Het is beslist niet uitgesloten dat de samenwerking nieuw leven wordt ingeblazen als zich een soortgelijk project aandient.

De Grondbank doet namelijk veel aan afzet van (ingedikte) bagger. Deze grondstof zou heel goed passen als tussenlaag bij de aanleg van bedrijventerreinen in het veenweidegebied. Een praktisch probleem vormt vooralsnog het hoge sulfaatgehalte. Door de scherpe norm van het Bouwstoffenbesluit kan de ingedikte bagger niet worden aangemerkt als secundaire grondstof. Weliswaar staat de normering ter discussie maar voorlopig is de toepassing niet toegestaan,hoewel het sulfaatgehalte in de aangeboden bagger beslist niet hoger is dan in de ondergrond.

“Een mogelijke optie voor later”, zegt Jongens. “We weten nu dat we volledig hergebruik van grond milieutechnisch, organisatorisch en logistiek aankunnen. En wat voor ons zeker zo belangrijk is, we hebben het bewijs geleverd dat dergelijke projecten tegen lagere kosten kunnen worden ontwikkeld.”

Reageer op dit artikel