nieuws

Suriname zucht onder wateroverlast

bouwbreed

Door overvloedige regenval in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Vooral in de arme volkswijken zijn tientallen huizen ondergelopen en wegen onbegaanbaar geworden. Onder druk van protesterende bewoners komt het ministerie van Openbare Werken eindelijk in actie.

Minstens 40 miljoen gulden is nodig om het door Openbare Werken gepresenteerde Masterplan Ontwatering Groot-Paramaribo te kunnen uitvoeren. Zeer waarschijnlijk wordt dit geld vrijgemaakt uit de bijna 500 miljoen gulden aan resterende Verdragsmiddelen, die minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking eerder deze maand aan Suriname heeft toegezegd.

In de ogen van veel Surinamers komt het plan echter te laat. De hevige tropische regenbuien hebben de voorbije weken vele tientallen huizen onder water gezet. Huisraad is daarbij verloren gegaan en ongedierte en ziekten vormen een voortdurende bedreiging.

Pompen defect

Afgelopen vrijdag pikten de bewoners van de volkswijk Latour het niet langer. Zij barricadeerden wegen en eisten van Openbare Werken dat er snel een einde zou worden gemaakt aan de wateroverlast. Deze wordt onder andere veroorzaakt doordat onderhoudswerkzaamheden niet zijn uitgevoerd en pompen om het water te lozen al tijden defect zijn.

Niet alleen de verwaarloosde afwateringskanalen worden als oorzaak gezien voor de overlast die bewoners in geheel Paramaribo meer dan voorheen ondervinden. Het Chinese bedrijf Dalian is druk bezig bijna driehonderd kilometer aan wegen in en rond Paramaribo opnieuw te asfalteren. Reeds bij aanvang van het bijna 100 miljoen gulden kostende project, twee jaar geleden, lieten ambtenaren van Openbare Werken zich hierover kritisch uit. Want het wegennet aanpakken terwijl de afwatering in de stad volledig in verval is, was bij voorbaat vragen om problemen, zo voorspelden zij.

Rivieren

De deskundigen kregen gelijk. Bij de asfalteringswerkzaamheden houden de Chinezen bovendien geen enkele rekening met het openhouden van bestaande afwateringsputten. Met als gevolg dat wegen die voorheen zelfs bij de ergste regen begaanbaar waren, nu veranderen in rivieren.

Het ministerie van Openbare Werken heeft nu een noodprogramma aangekondigd om de zwaar verwaarloosde afwatering eindelijk aan te pakken. Met de uitvoering hiervan is afgelopen weekeinde begonnen. Volgens deskundigen veel te laat. “Minister Dewanand Balesar is reeds maanden geleden op de hoogte gebracht van de dreigende problemen, maar hij had er geen oor voor. Nu het kalf letterlijk is verdronken, gaat hij de put dempen. Had hij dat eerder gedaan, dan was een hoop ellende voorkomen”, zegt een ambtenaar van het departement.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels