nieuws

Subsidie duurzaam tuinbouwgebied

bouwbreed

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) stelt 19,2 miljoen gulden beschikbaar voor de inrichting van het nieuw te ontwikkelen, duurzame tuinbouwgebied Rundedal bij Emmen. Het geld wordt onder meer besteed voor de aanleg van infrastructuur.

Het is de eerste keer dat het ministerie een dergelijke subsidie verleent. Het geld wordt vrijgemaakt in het kader van de stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden (STIDUG). Het Rundedal is door het ministerie aangewezen als één van de meest duurzame tuinbouwgebieden in Nederland. Nooit eerder ontving Emmen zoveel subsidiegeld voor een project.

Het unieke karakter van het Rundedal, dat netto 150 hectare meet, is het unieke, gesloten, watersysteem voor de irrigatie waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame bronnen. Speciale energievoorzieningen (duurzaam) en de groene aankleding van het terrein slokken de rest van de subsidie op.

De inrichting van het terrein start dit najaar, samen met de uitgifte van de eerste kavels. Het is nog niet bekend welke aannemer de inrichting voor zijn rekening neemt.

Reageer op dit artikel