nieuws

‘Stille wegen’ in Noord-Holland

bouwbreed

Noord-Holland onderzoekt de mogelijkheden provinciale wegen te voorzien van ‘stil asfalt’.

Dit heeft gedeputeerde Ada Wildekamp verklaard bij de presentatie van de eerste uitgebreide Milieumonitor. Ook komen er milieucriteria voor onderhoud en aanleg van nieuwe wegen.

De provincie wil voortaan jaarlijks uitgebreid onderzoek doen. Het milieu in Noord-Holland staat er niet echt goed voor. De kwaliteit van water en natuur gaat op veel plaatsen achteruit. De milieudruk gaat steeds sterker gepaard met aantasting van de leefomgeving van mens, dier en plant.

Noord-Holland is door zijn bevolkingsdichtheid, bedrijvigheid en verkeersdrukte de Nederlandse provincie met de zwaarste geluidsbelasting. Ook neemt het bijna 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot voor zijn rekening.

Op sommige terreinen spreekt Wildekamp van een positieve ontwikkeling. Zo is ondanks economische groei de luchtkwaliteit verbeterd. Gemiddeld voldoet Noord-Holland aan de grenswaarden, behalve langs drukke wegen zoals de Amsterdamse ringweg A10.

De milieuproblematiek verschilt per regio. In het agrarische noorden laat de kwaliteit van het oppervlaktewater te wensen over. Vooral de bollenteelt is daar verantwoordelijk voor. Nieuwe teelt moet worden geconcentreerd in de Wieringermeer en bij Anna Paulowna.

In het Gooi is op veel plaatsen het grondwater verontreinigd. En het zuidelijke deel van de provincie lijdt plaatselijk onder te hoge concentraties NO2, fijnstof en geluidhinder.

Reageer op dit artikel