nieuws

‘s-Gravenzande moet nog wachten op contingenten

bouwbreed

Als je kijkt naar de bouwplannen van de gemeente ‘s-Gravenzande, valt op dat het stadsbestuur zich de komende jaren op twee fronten moet richten. Allereerst ontwikkelt de gemeente diverse projecten binnen haar eigen grenzen. Ten tweede is er het Integraal Ontwikkelingsplan Westland, waarin diverse gemeenten samen moeten werken aan een herinrichting van honderden hectare voormalig kasgebied. “Om met het laatste te beginnen, de komende tien tot vijftien jaar zijn we samen met onze collega-gemeenten in het Westland druk bezig nieuwe recreatiemogelijkheden te ontwikkelen. Er is sprake van een duidelijke functieverandering in het Westland. We willen meer groen langs het water, meer vakantiewoningen en vooral ook de waterlopen verbreden om mogelijke overstromingen in de toekomst te voorkomen”, aldus wethouder W. Oostenbrink van ruimtelijke ordening. “Dat gaan veel tijd en geld kosten, maar gezien de goede samenwerking heb ik veel vertrouwen in een goede afloop.”

Tegelijkertijd wil ‘s-Gravenzande een vitale stad aan de kust blijven. “Dus moeten we ons ook op onze eigen gemeente richten. Momenteel ontwikkelt HBG hier 580 woningen op het voormalige veilingterrein. Inmiddels zijn er 150 woningen in aanbouw en zo’n 80 in voorbereiding. Wanneer het project helemaal gereed is, durf ik niet te zeggen, aangezien we wat dat betreft afhankelijk zijn van de provincie en het Rijk. Het ligt er aan wat we de komende jaren mogen bijbouwen.”

Die onzekerheid is een heet hangijzer binnen ‘s-Gravenzande. “We hebben diverse andere inbreidingslocaties aangewezen. Zo willen we onder andere appartementen bouwen voor senioren, het liefste dichtbij het centrum. De vraag is alleen wanneer we hiervoor groen licht krijgen. Daarom hopen we op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen wat onze mogelijkheden zijn voor de periode na 2002. Plannen hebben we genoeg, het is alleen de vraag wanneer en of ze gerealiseerd kunnen worden”, aldus Oostenbrink.

Reageer op dit artikel