nieuws

Regio Utrecht weigert grote bouwlocaties

bouwbreed

Veel gemeenten in de Utrechtse regio wensen zich te laten schrappen als locaties waar nog grootschalig kan worden gebouwd. Ze zijn als de dood dat ze verworden tot dichtslibbende huizenopslagplaatsen, waar nauwelijks meer kan worden gerecreëerd of geleefd.

Op hun verzoek heeft de provincie beloofd de Utrechtse Verkenningen hierop aan te passen. De verkenning is een schriftelijke reactie van het regiobestuur BRU op de Vijfde nota van minister Pronk van VROM.

Volgens de prognose moet de provincie Utrecht tot het jaar 2030 groeien met honderdduizend huizen. In het binnenstedelijk gebied is met enige creativiteit ruimte te vinden voor 25.000 woningen. In de polder Rijnenburg kan de provincie er 5000 kwijt. In overleg met gemeenten probeert het Bestuur Regio Utrecht nu ruimte te vinden voor de overige 20.000 huizen. Maar het stuit op stevig verzet van veel gemeenten.

Lightrail

J.C. de Lang, sectorhoofd ruimtelijke ordening van BRU: “Aan de noordkant van onze regio ligt het plassengebied. Aan de oostkant de Heuvelrug. Ten zuiden van het gebied grenst het rivierengebied en westelijk het Groene Hart. We kijken in overleg met gemeenten hoever we komen.”

Dwars daar doorheen loopt de landelijke discussie over het lightrailproject Randstadrail. De gemeente Woerden, nu fel tegenstander van grootschalige uitbreiding binnen haar stad, staat op de lijst als gewenste gemeente voor een lightrailstation. “Als het Rijk besluit dat de Randstadrail er moet komen met een station in Woerden, betwijfel ik of de gemeente de verstedelijking nog kan tegenhouden”, meent De Lang.

Scherp

Hij draait de zaken om, reageert de Woerdense wethouder Verburg van ruimtelijke ordening. “Dat station komt er alleen als er duizend nieuwe instapbewegingen zijn. Dus als er een nieuwe wijk bij komt. Welnu, die komt er niet. Je zet het Groene Hart op scherp als je grootschalige woningbouw naar je toe wilt halen.”

Dat is volgens de wethouder niet het enige bezwaar. “We kennen de consequenties nog niet van de Leidsche Rijn. De verstedelijkte druk is niet in te schatten en we hebben geen flauw idee wat het betekent voor de recreatie. Alle prognoses ten spijt weten we niet eens hoe de bevolkingsgroei zich zal ontwikkelen. Moet je niet op enig moment zeggen: de Utrechtse regio is vol?”

Principieel

Nee, zegt het BRU. Het regiobestuur is op dit moment uit op een principiële keuze van gemeenten of ze willen voldoen aan het groeiscenario. Veel gemeenten hebben zich inmiddels uitgesproken voor een stabilisatie tot zeer lichte groei van de huidige omvang. Betrek de overloop naar Flevoland maar in de uitbreiding, luidt hun advies aan het BRU.

De Lang: “In de totale opgave van 600.000 extra woningen voor de hele Randstad is Flevoland al betrokken. Als gemeenten besluiten niet meer te willen groeien, dan is het onze taak hen de consequenties van die keuze te spiegelen. De Vijfde nota geeft aan dat voor 2005 de contouren getrokken moeten zijn. We hebben nog wel even tijd.”

Reageer op dit artikel